Åldrande önskvärt
Ett av våra material är helt olikt de andra. Det kan förändra sig och uppvisar spår. Spår av tillverkningen, användningen, omgivningen, miljön. Det lever, det åldras - och blir samtidigt bara vackrare.
Autentisk
Siedle förstår och behandlar brunerad mässing som ett levande material som förändrar sig. Bruneringen utförs för hand, vilket redan i leveranstillståndet kan ses på den ojämnt färgade ytan. Beroende på behandlingen och påverkan från väderleken, förändrar sig materialet med tidens gång. Ofta blir det mörkare och mer homogent, men det kan också uppvisa blanka ställen, ränder eller fläckar orsakade av till exempel avrinnande vatten. Dessa effekter kan inte förutses exakt, men de är önskade. Anläggningens funktion och hållbarhet påverkas inte av detta.
Hur materialet förändrar sig och tidens inflytande beror i stor utsträckning på de omgivande förhållandena. Solsken, regn, fukt eller hudkontakt är faktorer som påverkar.
Effekten kan förstärkas genom en montering i murverk. När vatten blandas med lösliga salter ur murverket, lämnar det fläckar. Den salthaltiga luften vid havet orsakar en liknande effekt. Olämpliga putsmedel eller en icke korrekt montering kan orsaka en speciellt ogynnsam påverkan.
För rengöringen rekommenderar vi att använda en mjuk trasa och att inte använda nötande eller lösande produkter.

Råd: När ett kodlås används, ska sifferkombinationen växlas regelbundet. I annat fall kan man med tiden se, vilka knappar som trycks in mest.
Bilderna i den vänstra spalten visar det intakta tillståndet, fotot uppe till höger en anläggning som för flera år sedan monterades plant utomhus.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP