Anropsdisplay
Test
Förutom anropsknapparna och passerkontrollerna, erbjuder Siedle andra intelligenta och interaktiva möjligheter vid dörren: anropsdisplayen och kommunikationsterminalen, bägge numera med ny funktionalitet. Anropsdisplayen är speciellt ekonomisk för större bostadsobjekt: En display ersätter långa rader med anropsknappar.
Anropsdisplayen har överarbetats. En större display med större skrift, den högre upplösningen och den svart-vita bilden gör att den bättre kan läsas av. Den fogar in sig harmoniskt i designen på systemen Steel, Vario och Classic.
För att snabbt hitta rätt i omfattande förteckningar, kan man söka med hjälp av begynnelsebokstaven. När knappen OK trycks in, öppnas hela namnlistan. Den ergonomiska placeringen och tangentbordets sensibla funktion gör användningen enkel och intuitiv.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP