Tillverkad i Tyskland
Vi utför själva så många bearbetningssteg som möjligt: Vi uppnår mer än 80 procent av förädlingsvärdet inom vår egen firma. Denna tillverkningsgrad är en viktig förutsättning för kontinuerlig kvalitetssäkring, korta transportvägar och snabb tillgänglighet.
Kvalitet utan omvägar

Över hela världen gäller ursprungsbeteckningen "Made in Germany" som en kvalitetsmärkning för toppkvalitet. Vi är ett high tech-företag och använder modernaste produktionsmetoder. Samtidigt är det de mänskliga egenskaperna och de traditionella färdigheterna som ger våra produkter dess karaktär.

Siedle-produkterna tillverkas på det ställe, där vi hör hemma sedan mer än 270 år: I Furtwangen i Schwarzwald. Sedan alltid anses människorna här vara ambitiösa uppfinnare, noggranna hantverkare och människor trogna hembygden och familjen. Det är möjligt, att vi skulle kunna producera billigare någon annanstans. Men inte så, som vi vill det.
Vårt ansvar

Ett företag som Siedle är inte bara en arbetsgivare; det bidrar även till att bibehålla regionala ekonomiska kretslopp. Vi är övertygade om att endast den industriella produktionen kan säkra en modern ekonomisk lokaliseringsort permanent. Utbildningar och tjänster blir allt viktigare, men de kan inte ersätta den producerande industrin som motor för ekonomin. Detta konstaterande gäller inte bara för Furtwangen, det gäller för hela landet.

Vi erkänner vårt ansvar och tar det på allvar. Det samma förväntar vi oss från våra leverantörer, och vi appellerar till våra partner inom hantverket att också akta på hur och var de produkter som de säljer tillverkas.

Manufaktur och high tech

Furtwangen erbjuder optimala villkor för att kunna realisera våra kvalitetsstandarder. Tack vare samspelet mellan exakta, digitalt styrda tillverkningsmaskiner, solida ingenjörskunskaper och traditionell hantverkskonst uppstår både serietillverkade och individuellt utformade föremål av mycket hög bearbetningskvalitet.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP