Horst Siedle
Som ägare och verkställande direktör präglade Horst Siedle (1938–2019) företaget under fyra årtionden.

"Jag är världsmedborgare, europé, tysk och kommer från Baden – men mitt hjärtat tillhör Furtwangen." Så svarade Horst Siedle på frågan om var kände han sig hemma.
Visserligen var Horst Siedle en ättling av en gammal familj från Schwarzwald, men av födelse var han en tvättäkta berlinare. Hans pappa sålde familjeföretagets produkter i huvudstaden, där Horst Siedle föddes 1938. När han var sex år gammal flyttade han till Furtwangen. Hans familj flyttade in i det hus i hemstaden, som han nästan sextio år senare lät sanera till stora kostnader och få tillbaka det gamla tillståndet. Att riva och bygga upp igen hade blivit billigare. Men som så ofta fattade Horst Siedle inte sina beslut enbart på grund av kall kalkyl.

Hans hjärtat tillhörde Furtwangen
Horst Siedle förstod begreppet trofasthet till lokaliseringsorten som en del av det ansvar, som ett företag måste bära. Om ett företag går med vinst, var för den övertygade ägaren av det medelstora företaget inte endast en fråga om bilans, även om han inte på något vis tvivlade på att ett företag i första hand måste arbeta profitabelt. Men vinsten får inte bli till ett självändamål, utan måste tjäna ett mål: Människorna och den värld som de lever i.
Stort arv och stolt bilans
För mer än 260 år sedan omnämndes en "Mathäus Siedle, klockgjutare" i en urkund – Horst Siedles farfarsfarfarsfarfarsfar. Genom århundradena och trots alla förändringarna tillhörde företaget samma familj, som även ledde det. Horst Siedle tog över ett gammalt traditionsrikt arv – men han fick också arbeta hårt för det, när han började i företaget 1957. De medarbetare, som han senare som verkställande direktör skulle bli chef för, lärde honom att löda, tillverka kabelsträngar, montera nätlikriktare eller telefoner och mycket mer. Högre nivåer nådde han hos den schweiziska dottern Siedle Electric, som han byggde ut från en enmansfirma till ett florerande företag och ledde under tio år. Sedan blev han verkställande direktör för moderfirman 1970. Under hans ledning förvandlades det solida men stagnerande företaget till en kraftigt växande firma känd över hela världen.

För sin företagsgärning och sin bekännelse till orten Furtwangen erhöll Horst Siedle många utmärkelser, t.ex. 1999 Tysklands stora järnkors (Bundesverdienstkreuz), 2008 delstaten Baden-Württembergs företagsmedalj (Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg) och 2009 utnämndes han till hedersmedborgare av staden Furtwangen.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP