Milstolpar
Siedle har alltid förstått att i tid satsa på innovativa nyckelteknologier. Förmågan att förnya sig och beredskapen att gå nya vägar kännetecknar företaget – idag liksom för två och ett halvt århundraden.
År 1935 introducerar Siedle ”Portavox” på marknaden, den första dörrhögtalaren. Tillsammans med en svarstelefon, hos Siedle sedan länge i sortimentet, utgör den någonting absolut nytt: dörrhögtalaranläggningen. Därmed har företaget själv skapat den marknad, på vilken det sedan dess koncentrerar sig. Sedan Portavox riktar Siedle hela sin uppfinningsrikedom på att fortsätta att perfektionera talanläggningar. Sjuttio år sedan den uppfanns har dörrhögtalaranläggningen uppnått en förvånansvärd grad av förfining. Idag utgör den basen i ett system, som kan vida mer än att tala med besökaren och öppna dörren. Målet, som Siedle strävar efter, är sedan Portavox det samma: att för varje användningsområde skapa kommunikationssystem, som möter de högsta anspråken.
 1935: Portavox, den första dörrhögtalaren
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP