Systemdesign
Design - principer
Basen för systemdesignen är beslutet att inte tillverka enstaka produkter, utan ett öppet system. Enligt byggsatsprincipen fogar modulerna in sig i systemet, systemet integrerar modulerna.
Systemdesignen säkerställer, att alla nödvändiga funktioner verkligen kan förverkligas estetiskt i en enhetlig formell ram.
Systemdesignen är tidlös: Bara nya teknologier leder till nya former. Enbart produktkosmetik är skadlig, eftersom systemprodukterna har ett långt liv, och lika länge måste designen förbli aktuell.
Systemdesign är inget självändamål: Dess konceptuella styrkor blir till användarens fördel.
Systemdesignen räcker utöver produktutformningen. Den inbegriper, formar och gestaltar hela företaget och överlämnar ingen aspekt av märkets image till slumpen.

Eberhard Meurer
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP