Deklaracja ochrony danych
Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Ochrona Państwa sfery prywatnej podczas korzystania z naszej strony jest dla nas ważną sprawą. Dlatego proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

1. Zbieranie, przetwarzanie lub korzystanie z danych osobowych
Mogą Państwo zasadniczo odwiedzać nasze strony internetowe, bez zbierania przez nas Państwa danych osobowych. Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy Państwo sami nam je podacie w celu realizacji umowy, otwarcia konta klienta lub w ramach zawiązania kontaktu. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te będą wykorzystywane każdorazowo wyłącznie do realizacji umowy i przetwarzania Państwa zapytań. Po całkowitym zrealizowaniu umowy Państwa dane zostają zablokowane na czas uwzględniający okresy przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i handlowymi i po upływie tych okresów zostaną skasowane.

Poza tym dane osobowe są zbierane, jeżeli Państwo życzą sobie nawiązania przez nas kontaktu lub zarejestrują się Państwo do otrzymywania naszego newslettera. Te dane będą wykorzystywane do naszych własnych celów reklamowych w formie naszego newslettera rozsyłanego pocztą elektroniczną, jeżeli udzielili Państwo na to wyraźną zgodę w następujący sposób:br/>
„Zamówienie otrzymywania newslettera“

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą linku do tego celu umieszczonego w newsletterze lub przesyłając do nas odpowiednią wiadomość. Niezwłocznie po dokonanym wyrejestrowaniu Państwa adres e-mail zostaje skasowany.

„Kontakt“

Jeżeli Państwo korzystają z naszego formularza kontaktowego, podane tam przez Państwa dane będą zapisane jedynie w celu opracowania Państwa zapytania przesłanego na tym formularzu kontaktowym. Nie następuje przekazanie ich do osób trzecich bez Państwa wyraźnej zgody.

2. Przekazywanie danych osobowych
Zebrane przez nas dane osobowe w ramach realizacji umowy przekazujemy przedsiębiorstwu, które otrzymało zlecenie na transport, o ile jest to niezbędne do dostawy towaru.

3. Cookies
Ta strona internetowa stosuje tak zwane „Cookies“, które służą do tego, aby korzystanie z naszej prezentacji internetowej było ogólnie łatwiejsze, skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze – na przykład gdy chodzi o to, aby przyspieszyć nawigację na naszej stronie. Poza tym Cookies umożliwiają nam pomiary częstotliwości wywoływania strony i ogólną nawigację. Cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa systemie komputerowym. Zwracamy uwagę na to, że niektóre z tych Cookies są przegrywane z naszego serwera do Państwa systemu komputerowego, przy czym chodzi o tak zwane „Session-Cookies“ . „Session-Cookies“ charakteryzują się tym, że po zakończeniu sesji połączenia z internetem przez przeglądarkę internetową są automatycznie znowu usuwane z Państwa dysku twardego. Inne cookies pozostają w Państwa systemie komputerowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa systemu komputerowego podczas kolejnych odwiedzin (tzw. długoterminowe cookies). Oczywiście mogą Państwo wstrzymać. stosowanie Cookies poprzez Państwa ustawienia przeglądarki internetowej w każdej chwiliodrzucić, jeżeli Państwa przeglądarka to umożliwia. Proszę zauważyć, że wtedy może określone funkcje na naszej stronie nie będą dostępne lub dostępne tylko w ograniczonym zakresie, jeżeli Państwa przeglądarka internetowa będzie tak ustawiona, że nie zaakceptują Państwo cookies (naszej strony internetowej).

4. Użycie wtyczek Twitter'a
Zainstalowaliśmy na naszej stronie internetowej tak zwane widżety Twitter i/lub przyciski Twitter (zwane dalej „wtyczkami Twitter“) portalu społecznościowego twitter.com (zwanego dalej "Twitter"). Twitter jest przedsiębiorstwem Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Przy każdym wywołaniu naszej strony dostępnej w internecie, która posiada taką wtyczkę Twitter, wtyczka ta powoduje, że wykorzystywana przez Państwa przeglądarka internetowa ładuje i przedstawia optyczny obraz wtyczki Twitter z serwera Twitter. Dzięki podłączeniu wtyczek Twitter Twitter otrzymuje dane logowania i umieszcza na Państwa komputerze jedno cookie w celu identyfikacji Państwa przeglądarki internetowej. Dane logowania zawierają między innymi Państwa adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, wcześniej wywoływaną
stronę internetową, odwiedzane strony internetowe, Państwa lokalizację, Państwa operatora telefonii komórkowej, Państwa telefon komórkowy, Nr ID aplikacji, wyszukiwane pojęcia jak również informacje cookie.

Twitter używa tych danych logowania, aby udostępniać te usługi i je oceniać, dostosowywać i ulepszać. W szczególności dane te wykorzystuje się, aby uzgadniać z Państwem treści na Twitterze na podstawie odwiedzanych stron internetowych w wtyczkami Twitter. To następuje niezależnie od tego, czy Państwo posiadają konto Twitter czy nie. Pod poniższym adresem internetowym znajdą Państwo wskazówki dotyczące ochrony danych Twittera z bliższymi informacjami na temat zbierania i korzystania z danych przez Twitter: http://twitter.com/privacy

Aby generalnie zablokować użycie cookies na Państwa komputerze, mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, żeby w przyszłości na Państwa komputerze nie zapisywały się żadne cookies lub aby usunąć zainstalowane już cookies. Wyłączenie wszystkich cookies może jednak prowadzić do tego, że nie można będzie uruchamiać niektórych usług Twittera. 5. Użycie Facebook-Plugins
Z naszą stroną internetową zintegrowaliśmy tak zwane wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com (zwanego dalej "Facebook"). Facebook jest przedsiebiorstwemserwisem [firmy] Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Listę i wygląd tych wtyczek Facebook’a można obejrzeć pod następującym adresem internetowym: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Przy każdym wywołaniu naszej strony dostępnej w internecie, która posiada taką wtyczkę, wtyczka ta powoduje, że wykorzystywana przez Państwa przeglądarka internetowa ładuje i przedstawia optyczny obraz tej wtyczki z serwera Facebook. Dzięki podłączonej wtyczce Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka internetowa wywołała daną naszą stronę internetową, nawet wtedy, jeżeli nie posiadają Państwo konta użytkownika na Facebook’u lub nie są Państwo w danym momencie zalogowani na Facebook’u. Ta informacja (włącznie z Państwa adresem IP) jest przekazywana bezpośrednio z Państwa przeglądarka internetowej na serwer Facebook’a w USA i tam jest zapisywana.
Jeżeli są Państwo członkiem Facebook’a i podczas odwiedzania naszej strony są Państwo zalogowani na Facebook’u, Facebook rozpoznaje informację wysłaną z tej wtyczki, jaką konkretną stronę z naszej prezentacji dostępnej w internecie właśnie Państwo odwiedzają i przyporządkowuje to do Państwa indywidualnego konta użytkownika na Facebook’u, niezależnie od tego, czy Państwo włączają jedną z tych wtyczek. Jeżeli teraz uruchamiają Państwo jedną z tych wtyczek, na przykład przez kliknięcie przycisku "Lubię to" lub przez umieszczenie komentarza, to zostaje to przesłane na Państwa indywidualne konto użytkownika na Facebook’u i tam jest zapisywane.

Pod poniższym adresem internetowym znajdą Państwo wskazówki dotyczące ochrony danych Facebook’a z bliższymi informacjami na temat zbierania i korzystania z danych przez Facebook’a, na temat Państwa odnośnych praw jak również na temat możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej:
http://www.facebook.com/policy.php

6. Narzędzie do analizy sieci
Ta strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy sieci Google Inc. ("Google"). Google Analytics stosuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Informacje wytwarzane przez cookie o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam są zapisane.

W przypadku aktywowania anonimizacji IP-na tej stronieinternetowej, Stosujemy na naszej stronie internetowej Google-Analytics z funkcją anonimizacji IP. Państwa adres IP jest przez Google jedoch już na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zuvor skróconyi tym samym anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach nastąpi transfer pełnego adresu IP-na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania Państwa z tej strony internetowej, do przygotowania zestawienia raportów aktywności strony internetowej oraz do świadczenia dla operatora strony internetowej dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę internetową nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisaniu Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki internetowej; jednak zwracamy przy tym uwagę na to, że w tym przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych wytworzonych przez Cookie i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczek [Browser-Plugin] dostępnych pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
br/> Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w ramach przeglądarki internetowej na urządzeniach mobilnych, proszę kliknąć na poniższy link, aby ustawić Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej (ten Opt-Out-Cookie funkcjonuje tylko w tej przeglądarce internetowej i tylko dla tej domeny, skasują Państwo swoje Cookies w tej przeglądarce internetowej, muszą Państwa ponownie kliknąć ten link): Dezaktywacja Google Analytics Zwraca się uwagę na to, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()" i dlatego dalej przetwarzane są tylko adresy skrócone IP, aby wykluczyć bezpośredni związek z danymi osobowymi.

7. Państwa prawa i nawiązanie kontaktu
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji w sprawie Państwa zapisanych danych i ew. prawo do korekty, zablokowania lub skasowania danych. W przypadku dalszych pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub korzystania z Państwa danych osobowych proszę się po prostu z nami skontaktować. To samo obowiązuje odnośnie informacji, życzeń zablokowania, skasowania i korekty Państwa danych osobowych jak również odwołania udzielonych pozwoleń. Adres kontaktowy znajdą Państwo w naszym Impressum.

W odniesieniu do wszelkich spraw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie, sugestii lub skarg mogą się Państwo także zwrócić do naszego Pełnomocnika ds. ochrony danych. Proszę przesłać E-mail lub wiadomość pocztową na podany adres:

ENSECUR GmbH
Indywidualnie wykonuje tę funkcję pan Thorsten Jordan
Josef-Wolf-Str. 31
76356 Weingarten
E-Mail: dsb-siedle@ensecur.de
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP