Wskazówki
Ceny ulegają zmianom.
Publikacja niniejszego cennika anuluje wszystkie poprzednie ceny. Zastrzegamy sobie prawo do dalszego rozwoju naszych wyrobów i wprowadzania zmian technicznych. Wszystkie takie zmiany, pomyłki lub błędy drukarskie nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych za szkody. W szczególności dotyczy to naszych warunków sprzedaży i dostawy, przedstawionych na stronie 87.
Pomimo podjęcia wszystkich środków dla monitorowania treści niniejszej witryny WWW, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za treść zewnętrznych łączy. Za treść przyłączonych stron, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich operatorzy.
Kolory i materiały
Kolory, materiały i wykończenia powierzchni można odtwarzać tylko w przybliżeniu. Sposób ich przedstawiania jest w rezultacie tylko niewiążącą wskazówką. Tak, gdzie jest to możliwe podajemy źródła odniesienia, np. z tabeli RAL. Z zasady, zalecamy odniesienie do koloru rzeczywistego niż do koloru opisywanego i próbek materiałów.
Trademarks
Apple, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The KNX Trademark is a registered trademark of KNX Association. Used with KNX permission. Use of KNX Trademark does not imply certification of the device(s) shown.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP