Często zadawane pytania na temat
Siedle App i urządzeń Siedle

FAQ odnośnie urządzeń z systemami Android i iOS


Dlaczego na moim urządzeniu z Androidem nie ma sygnalizacji wywołań w tle (powiadomienia push)?
To może mieć różne przyczyny. Proszę spróbować poniższego w celu rozwiązania problemu (podane ścieżki ustawień mogą lekko różnić się pomiędzy różnymi wersjami Androida):
 1. Proszę uruchomić od nowa urządzenie.
 2. Proszę sprawdzić, czy istnieje stabilne połączenie z internetem.
 3. Proszę upewnić się, że powiadomienia App w aplikacji Siedle App są aktywne: W tym celu proszę przejść do ustawień Androida → Apps & Powiadomienia → Wyświetl wszystkie Apps → Siedle App → Powiadomienia → Aktywuj „Wyświetl powiadomienia“.
 4. Proszę sprawdzić, czy są ograniczone dane w tle dla Siedle App: W tym celu proszę przejść do ustawień Androida → Apps & Powiadomienia → Wyświetl wszystkie Apps → Siedle App → Mobilne dane i WLAN → Aktywuj „Dane w tle“ i „Nieograniczone wykorzystanie danych“ .
 5. Proszę wyłączyć funkcję oszczędzania baterii lub wykluczyć Siedle App z tej funkcji: W tym celu proszę przejść do ustawień Androida → Apps & Powiadomienia → Wyświetl wszystkie Apps → Siedle App → Rozszerzone → Bateria → Optymalizacja baterii. Proszę wyszukać na wyświetlonej liście Siedle App i wybrać tam „Nie optymalizuj“.
 6. Proszę sprawdzić, czy zainstalowana jest aktualna wersja usług Google Play, i ewentualnie ją zaktualizować.
Proszę zwrócić także uwagę na to,: Jeżeli zakończą Państwo Siedle App aktywnie poprzez Menedżera zadań lub ustawienia Androida → Apps & Powiadomienia → Wyświetl wszystkie Apps → Siedle App → „Wymuś zakończenie“ (wymuszone zakończenie), przez krótki czas (maks. 90 sekund) nie będą wyświetlane żadne dalsze powiadomienia.
Jest kilka Apps innych dostawców, które mogą wpływać na wyświetlanie powiadomień push. Należą do nich Apps antywirusowe, oszczędzania energii i optymalizacji systemu. Proszę wyłączyć testowo te Apps i sprawdzić, czy przez to polepszą się sygnalizacje Siedle App.

Dlaczego na moim iPhonie nie ma sygnalizacji wywołań w tle (powiadomienia push)?
To może mieć różne przyczyny, proszę spróbować poniższego w celu rozwiązania problemu (podane ścieżki ustawień mogą lekko różnić się pomiędzy różnymi wersjami iOS
 1. Proszę sprawdzić w swoich ustawieniach iPhone’a → Powiadomienia → Siedle App, czy włączone są bannery/wskazówki, symbole-oznaczenia i dźwięki.
 2. Proszę wyłączyć całkowicie swój iPhone i następnie włączyć go ponownie.
 3. Proszę uruchomić Siedle App; przez to od nowa zostanie utworzone na serwerze Powiadamianie push.
Proszę zapewnić poza tym, że nie są Państwa połączeni z WLAN, który blokuje porty, których używa Apple do Powiadomień push. Proszę wyłączyć w tym celu testowo WLAN na swoim iPhone i przetestować, czy Powiadomienia push działają poprzez mobilne dane.

Jeżeli po realizacji wyżej wymienionych kroków dalej nie otrzymują Państwo Wiadomości push, proszę odinstalować App i przeprowadzić ponownie instalację poprzez App Store. Na skutek tego zostanie na nowo wygenerowany tak zwany Push-Token, który przygotowuje system iOS dla App. Proszę wylogować się przed odinstalowaniem App. Po nowej instalacji konieczna jest nowa rejestracja za pomocą ważnego kodu QR. W tym celu w przypadku korzystania z bramy sieciowej Smart Gateways lub Access Professionals proszę skontaktować się ze swoim administratorem/elektrykiem.

Dlaczego w przypadku mojego urządzenia marki Xiaomi nie są wyświetlane żadne powiadomienia?
Aby wyświetlać powiadomienia na ekranie blokady aktywuj „Siedle App“ → „Pozwól na ważne powiadomienia na ekranie blokady“ i aktywuj zawieszone powiadomienia .

Z powodu restrykcji ze strony Xiaomi firma Siedle nie ma niestety żadnych możliwości, dokonania automatycznie dostosowań dla Państwa. Tylko w przypadku kilku Apps wybranych przez Xiaomi sygnały powiadomień są aktywne od początku.

Dlaczego w Androidzie żąda się uprawnień?
Kamera
Konieczne do rejestracji App w Państwa systemie Siedle za pomocą kodu QR. Dlatego to uprawnienie jest potrzebne w każdym wypadku do zarejestrowania, nawet gdy w systemie nie ma kamery. Potem można wyłączyć uprawnienie do kamery na życzenie w ustawieniach systemu operacyjnego.

Mikrofon
Konieczny do komunikacji domofonowej. Dostęp do mikrofonu jest konieczny, aby móc korzystać z Siedle App. Bez tego dostępu na mobilnym urządzeniu końcowym nie będą pojawiać się wywołania od drzwi.

Lokalizacja
Siedle App potrzebuje dostępu do lokalizacji do uruchomienia IQ HTS przez bluetooth. Przy tym komunikuje się przez Bluetooth Low Energy (BLE), dla BLE są dwa scenariusze wykorzystania. Po pierwsze przesyłanie małych ilości danych pomiędzy urządzeniami w pobliżu, po drugie interakcja z czujnikami zbliżania się jak Google Beacons, aby zapewnić użytkownikom indywidualne przeżycia, które opierają się na ich aktualnym miejscu lokalizacji (użycie np. przy znajdowaniu kluczy).

Siedle używa BLE do pierwszego scenariusza. W przeciwieństwie do klasycznego Bluetooth BLE zapewnia wyraźnie mniejsze zużycie prądu. To jest konieczne, aby umożliwić transfer danych przez Bluetooth za pomocą IQ HTS bez dodatkowego zapotrzebowania na prąd. W przypadku Androida nie ma różnic według scenariusza użycia, tu żąda się zasadniczo wszystkich potrzebnych uprawnień. Do obsługi drugiego scenariusza użycia konieczny jest dostęp do lokalizacji, nawet jeżeli żadne dane lokalizacji nie są potrzebne i wykorzystywane przez Siedle App.

Po zakończeniu uruchomienia można wyłączyć na życzenie uprawnienie do lokalizacji w ustawieniach systemu operacyjnego.

Jak działa przeniesienie urządzeń w przypadku iOS lub Android?
Proszę zwrócić uwagę, że po wgraniu backup-u na nowe urządzenie konieczna jest nowa rejestracja. Siedle App poprzez backup zostaje przeniesiona na nowe urządzenie i można ją tam także otworzyć przy wykorzystaniu zakodowanego backupu (zabezpieczenie hasłem). Jednakże ze względów bezpieczeństwa nie przenosi się razem w backupie wrażliwych danych jak Secrets i Push-Tokens. Na skutek tego może dojść do problemów w sygnalizacji wywołania lub włączania otwierania drzwi.

Proszę wylogować się w tym przypadku i przeprowadzić rejestrację. Proszę zwrócić uwagę, że dla Smart Gateway i Access Professional Państwa administrator/elektryk musi utworzyć nowy kod QR.


FAQ odnośnie naszych nowych stacji wewnętrznych IQ


Gdzie znajdę w przypadku mojego urządzenia IQ kod QR do rejestracji?
W przypadku telefonu wewnętrznego Siedle IQ dla systemu 1+n (Siedle IQ HTS) kod QR znajduje się na urządzeniu (pod słuchawką); stosuje się go przy każdej rejestracji. Jeżeli nie ma tego kodu QR, to drugi kod QR znajduje się wewnątrz urządzenia.

Dlaczego nie można połączyć się przez bluetooth?
W przypadku instalowania Siedle App z IQ HTS konieczne jest połączenie przez bluetooth. Jeżeli pojawiłyby się tu problemy, proszę wykonać następujące kroki:
 1. Proszę sprawdzić, czy bluetooth na Państwa mobilnym urządzeniu końcowym jest aktywny.
 2. Jeżeli połączenie znowu się nie udaje, proszę ponownie uruchomić swoje mobilne urządzenie końcowe.
 3. Proszę wejść w ustawienia swojego mobilnego urządzenia końcowego i tam w ustawienia dla bluetooth. Proszę odłączyć IQ HTS, poprzez ręczne usunięcie z listy połączonych urządzeń.

Dlaczego przycisk światła miga powtarzając pojedynczy sygnał czerwony?
Nieudane połączenie WLAN.
Proszę zapewnić, że IQ HTS znajduje się wewnątrz zasięgu sieci.

Proszę sprawdzić, czy możliwe jest połączenie z Internetem za pomocą WLAN. W tym celu proszę zarejestrować się poprzez mobilne urządzenie końcowe w tym samym WLAN, z którym także połączony jest IQ HTS, i sprawdzić dowolną wyszukiwarką, czy jest połączenie z Internetem.

Dlaczego przycisk światła miga powtarzając podwójny sygnał czerwony?
Nieudane połączenie z serwerem Siedle.
Dalsze informacje odnośnie rozwiązywania problemów w punkcie „Nieudane połączenie (brak połączenia z serwerem Siedle)“

Proszę poczekać kilka minut; ewentualnie serwer Siedle z powodu aktualizacji jest chwilowo niedostępny. Firma Siedle przeprowadza aktualizacje z reguły wcześnie rano lub wieczorem i mogą one powodować ograniczoną dostępność przez kilka minut.


Ogólne FAQ


Dlaczego nie działają w mojej App otwieranie drzwi i światło przy drzwiach?
Ze względów bezpieczeństwa komunikat przełączania, który wysyła App, ma tylko ograniczony czas ważności. Jeżeli nie działa włączanie otwierania drzwi lub światła przy drzwiach, to ewentualnie wynika z tego, że czasy systemu Siedle i Państwa smartfona za bardzo różnią się od siebie. Systemy Siedle synchronizują się w ustawieniach standardowych z serwerem NTP. Proszę aktywować na swoim smartfonie opcję „automatycznie“ dla ustawiania daty i godziny. Następnie proszę uruchomić Siedle App na nowo i ponownie przetestować zestyki przełączające.

Gdzie znajdę kod QR do rejestracji w przypadku Smart Gateway i Access Professional?
W przypadku Smart Gateway i Access Professional kod QR można wygenerować poprzez pulpit administratora w przeglądarce internetowej. Generuje się kod QR, jeżeli rejestruje się w systemie nowy uczestnik korzystający z App. Można go użyć tylko jeden raz. Proszę skontaktować się w tej sprawie ze swoim administratorem/elektrykiem.

Nie można utworzyć połączenia z serwerem Siedle – dlaczego nie udaje się uruchomienie?
Jeżeli podczas uruchomienia nie można utworzyć połączenia z serwerem Siedle, może to mieć różne przyczyny. Odnośnie rozwiązywania problemów proszę sprawdzić poniższe punkty:
 1. Proszę sprawdzić, czy jest stabilne połączenie z Internetem.
 2. Proszę sprawdzić ustawienia na swoim routerze. W ustawieniu podstawowym czasami komunikacja SIP jest standardowo blokowana przez TLS.
 3. Proszę sprawdzić w swoich ustawieniach routera, czy dozwolona jest telefonia internetowa. Przykład ścieżki do ustawienia FritzBox: Telefonia → Własne numery telefonu → Ustawienia przyłączenia → usunąć ptaszek przy „Wstrzymać korzystanie z telefonii internetowej z sieci domowej“.Czy Państwa problem nie został rozwiązany podanymi wskazówkami pomocy ew. brak odpowiedzi na Państwa pytanie?
Proszę zwrócić się do naszego działu wsparcia: support@siedle.de.

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP