Komunikacja i oznaczenia informacyjne
Komunikacja, znaki nawigacyjne i informacyjne tworzą znakomite połączenie dla powitania i prowadzenia gości. Współdziałają dla nadania niepowtarzalnego charakteru budynkowi. Z tego względu zdecydowaliśmy się opracować system dla połączenia wszystkich tych funkcji w standardowym wzornictwie.
Cały budynek
Test
Znakomite przyjęcie nie jest ograniczone tylko do miejsca wejścia; drzwi są tylko jedną z kilku stacji, przez które przechodzi gość. Trasa w budynku rozpoczyna się od oznaczenia parkingu lub wejścia do garażu i kończy się dopiero po dotarciu do określonego pokoju. Inne funkcje wysuwają się na pierwszy plan na każdej z tych stacji: Oznaczenie budynku i jego lokatorów, komunikacja lub współdziałanie z gościem, dostęp do wewnątrz, zgodnie z prowadzeniem, informacja i wsparcie w odnalezieniu poszukiwanego docelowego miejsca. System komunikacji i znaków informacyjnych spełnia wszystkie możliwe wymagania standardowego wzornictwa. Łączy w sobie nieograniczony zakres odmian najnowocześniejszego systemu komunikacji Siedle Steel z ergonomicznie optymalnym systemem znaków informacyjnych. Wynik: Doskonałe powitanie - jednolite i spójne w całym budynku.

> Broszury do pobrania

Na granicy, podjazdach, przy bramach lub ścieżkach: wolnostojący słupek jest idealnie ustawiony w miejscu, w którym najefektywniej spełnia swoją funkcję, bez względu na ściany i elewacje. Więcej…
System znaków informacyjnych musi przedstawiać właściwe informacje, widoczne z odpowiedniej odległości. Napisy widoczne z daleka i z bliska różnią się w kategoriach wielkości, wzornictwa i umieszczenia. Więcej…
Gość, który wszedł do budynku nie jest jeszcze w miejscu, do którego zmierza. Nadal potrzebuje takiego samego wsparcia jak przed drzwiami frontowymi: Informacji, znaków orientacyjnych i prowadzenia. Koncepcja spełniająca taką spójną funkcję powinna również przemawiać takim samym językiem wzornictwa. Więcej…
Do oznaczenia tradycyjnych rodzajów pokojów zastosowano piktogramy. Można je zamontować indywidualnie w oznaczeniu pokoju lub oznaczeniu typu znacznikowego albo zintegrować w układzie z innymi symbolami, strzałkami lub napisami w dużych znakach lub tablicach. Więcej…
Ogromna uniwersalność wzornictwa umożliwia systemowi odzwierciedlenie osobistych preferencji, stylów architektonicznych i materiałów znajdujących się w otoczeniu; bez problemów można również wprowadzić wzornictwo firmowe lub kolorowy system prowadzenia. Więcej…
Napis laserem jest nowym standardem napisów dla stacji domofonowych z powierzchnią metalową. Ten proces high-tech jest perfekcyjnie dopasowany do danego materiału i ma wiele dodatkowych zalet. Więcej…
Wywiad: Dobry kierunek
Przykład wykonania: ARCUS Sports Clinic
Asortyment wzornictwa Siedle Steel
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP