Zamek Montabaur
Miejsce: Montabaur

Architektura: Michael Graf, Dernbach (renowacja)
Projekt elektryczny: Markus Fröhlich (odpowiedzialny za technikę budynku) / Siedle
Instalacja elektryczna: Pulte Elektrotechnik, Montabaur

Zamek Montabaur, kiedyś rezydencja arcybiskupów, książąt elektorów i książąt a od roku 1981 jest używany przez Academy of German Cooperative Societies [Akademia Niemieckich Stowarzyszeń Spółdzielczych] jako centrum szkoleniowe zarządzania.
Początkowo wykorzystywany wyłącznie do celów własnych firmy, zamek był pomyślnie reklamowany od roku 1999 jako hotel konferencyjny dla wyższego rangą zarządu: Po całościowej renowacji, 1000 letni mur został zmodernizowany przez dodanie wykwintnego wyposażenia i nowoczesnej techniki.
Zapewniając komunikację w budynku, Siedle Steel spełnia najsurowsze wymagania dla dostarczenia najwyższej jakości materiałów, jakości pierwszej klasy, doskonałej funkcjonalności i eleganckiego wzornictwa.
W sumie jest osiem zewnętrznych systemów monitorujących podjazdy i wejścia.
Połączone są z recepcją, podczas gdy sygnały wideo, głosu i wywoływania są przesyłane również do telefonu ISDN w innych częściach budynku poprzez sieć telefoniczną.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP