Klinika Schwarzwald-Baar
Miejsce: Villingen-Schwenningen

Architektura:
Thiede, Messthaler, Klösges Architekten/Ingenieure, Vögele Architekten, TMK Architekten, Düsseldorf
Projekt elektryczny:
Ebert Ingenieure, Nürnberg, Oberle Ingenieure, Villingen-Schwenningen
Instalacja elektryczna:
primion Technology, Leinfelden-Echterdingen

Dzięki klinice Schwarzwald-Baar-Klinikum powiat realizuje aktualną strategię centralnego zaopatrzenia. Ta Główna Klinika wyznacza nowe standardy jeśli chodzi o komfort pacjentów, diagnostykę i leczenie oraz łączy medyczne specjalistyczne kompetencje regionu. Ten opierający się na IP system komunikacji domofonowej Siedle Access jest odpowiedni dla wielkości obiektu i gwarantuje maksimum elastyczności.
Klinika Schwarzwald-Baar należy do największych i najsprawniejszych klinik centralnego zaopatrzenia medycznego w kraju. Z 750 łóżkami szpitalnymi, 15 salami operacyjnymi i najnowocześniejszym wyposażeniem technicznym zaopatruje 24 oddziały specjalistyczne na 46.000 metrach kwadratowych rocznie 50.000 pacjentów szpitalnych. Elastyczność w przypadku obiektu tej wielkości i stopnia bezpieczeństwa jest istotnym wymaganiem dla systemu komunikacji domofonowej, tak samo jak przezwyciężenie istotnych odległości i połączenie w sieć pojedynczych uczestników.

Szczególne wymagania miała klinika odnośnie urządzeń końcowych dla systemu komunikacji domofonowej : System komunikacji domofonowej bazujący na IP Siedle Access łączy w sieci wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, jak również windy w klinice za pomocą telefonów WLAN.
Klinika świadomie wybierając Siedle Access zdecydowała się na system IP. Eksperci IT tej Głównej Kliniki nalegali na taką technologię, która wtopi się w istniejące infrastruktury IT, nie wchodziło w grę zamknięte oprogramowanie. Nie byłoby ono także technicznie możliwe ze względu na znaczne długości przewodów.

Wolnostojąca stela przy wejściu głównym scala w sobie oświetlenie powierzchniowe, skrzynkę na listy, kamerę wideo i element odblokowujący skrzynkę na klucze dla straży pożarnej.
Newralgicznymi punktami wielkiej kliniki są różne rodzaje dostępu do izby przyjęć. Tam nie może dojść do żadnych opóźnień w przypadku wzmożonego ruchu. Tu reguluje dostęp stela z kamerą wideo, przyciskami wywołania i kontrolą dostępu.

Wszystkie stacje zewnętrzne na zewnątrz firma Siedle wyposażyła w kilka przycisków wywołania. I tak w razie potrzeby sygnały wywołania docierają do różnych grup odbiorców.
Pacjenci leżący docierają do izby przyjęć karetką pogotowia. Tam firma Siedle zainstalowała instalacje linii designerskiej Siedle Classic, z kamerą wideo i kontrolą dostępu.

Połączenie z izbą przyjęć wewnątrz mają różne grupy telefonów, które można dowolnie grupować. W grupy włączone są także apteki Kliniki.
Także przez parking można dotrzeć do izby przyjęć. Pacjenci zgłaszają się przy wolnostojącej kolumnie Vario. Monitoring wideo był dla kliniki ważnym kryterium dla obszarów szczególnie krytycznych. Do nich zalicza się kompletną przestrzeń zewnętrzną jak również wszystkie strefy przechowywania lekarstw.
Oprócz izby przyjęć do szczególnie wrażliwych obszarów kliniki zalicza się tak zwane „Pomieszczenia z truciznami“, na przykład aptekę. Tu dostęp musi być starannie sterowany. Obecnie odwiedzający zgłaszają się przez domofon, później będzie można dodać kamerę wideo i kontrolę dostępu jako dodatkowe wyposażenie.
Do Głównej Kliniki wchodzą nie tylko pacjenci, pracownicy i odwiedzający, lecz także wielu najróżniejszych dostawców. Dlatego dostęp do przyjęcia towarów jest ściśle sterowany. Wpuszczany jest tylko ten, kto posiada odpowiednie uprawnienia dostępu lub zostanie zidentyfikowany przez domofon.
Główna Klinika posiada na zewnątrz jak i wewnątrz wiele drzwi. Wewnątrz poszczególne oddziały sterują dostępem w zależności od potrzeb. Niektóre strefy, jak oddział Rentgena lub tomografia komputerowa (MRT), mają podwyższone wymagania bezpieczeństwa. Dlatego tam nie montuje się czytników kart, lecz kodowane zamki, które może otworzyć tylko autoryzowany personel.
Dużą elastyczność także wewnątrz zapewnia modułowy system Siedle Vario: Instalacje wyposażyła firma Siedle każdorazowo w dwa ślepe moduły. Dzięki temu można je w razie potrzeby w każdej chwili wyposażyć dodatkowo – w techniczną kontrolę dostępu lub kamery wideo.
Urządzenie końcowe można dopasować za pomocą Siedle Access do danych wymagań. Stację wewnętrzną Siedle Klinika instaluje jedynie w centrali. Wszyscy inny uczestnicy komunikują się za pomocą swoich telefonów WLAN z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi budynku.
Pracownicy Kliniki mogą porozumiewać się ze sobą mobilne przez telefonię WLAN. Połączenie serwera Access z serwerem Cisco firma Siedle zaprogramowała indywidualnie dla tej aplikacji.

Zastosowanie Siedle App zostało wykluczone z następujących powodów: Połączenia w sieci komórkowej nie byłyby możliwe z wymaganą stabilnością ze względu na samą bryłę budynku.
Kolejną szczególną cechą w Głównej Klinice oprócz włączenia telefonii WLAN jest telefon alarmowy w windzie połączony z systemem Access. Dzięki temu pracownicy Kliniki mogą dzwonić z każdej przenośnej słuchawki do windy i kontaktować się z ludźmi znajdujących się tam w sytuacji awaryjnej.

Także tu wymaganiem działu IT był system opierający się na IP. Tę aplikację firma Siedle zaprogramowała do tego celu po raz pierwszy.
Elastyczna wysokość zamontowania: Na parkingu dla odwiedzających i pracowników firma Siedle wbudowała dwie identyczne instalacje Vario w stelę na miejscu montażu. Pracownicy i osoby odwiedzające przez dłuższy czas identyfikują się tam kartą. Zależnie od wysokości pojazdu korzystają przy tym z górnego lub dolnego panelu obsługi.
Siedle Access
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP