Zrzeszenie Przedsiębiorstw
Komunalnych
Miejsce: Berlin

Architektura: nps tchoban voss, Hamburg/Berlin/Dresden
Instalacja elektryczna: T.B.B. Technikbauplanung und -beratung, Berlin

Wejścia do głównej siedziby Zrzeszenia Przedsiębiorstw Komunalnych mają zapewniony dostęp bez barier. System komunikacji domofonowej firmy Siedle ułatwia dostęp. Spełnia aktualne wymagania normy DIN 18040 „Budowania bez barier".
Zrzeszenie ma swoją główną siedzibę w centrum stolicy, kilka kroków od Niemieckiego Bundestagu, biur posłów i najważniejszych ministerstw. Wymaganiem był projekt bez barier. Dlatego w wejściu głównym jest kilkoro drzwi. Jedne z nich mają wyposażenie dla osób poruszających się na wózkach i umożliwiają także osobom niedosłyszącym komunikację bez barier przez domofon. Tu projektanci od początku przyjęli wymagania normy DIN 18040.
Instalacja komunikacji domofonowej linii designerskiej Siedle Steel jest wyposażona w elektroniczny wskaźnik stanu, który przekazuje osobom niedosłyszącym jasne informacje zwrotne z domofonu. Jeden z czterech symboli pokazuje optycznie, jaka funkcja jest właśnie aktywna. W razie potrzeby można uzupełnić wskaźnik stanu o dodatkowy sygnał akustyczny. Wskaźnik stanu spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy DIN 18040. Wymaga ona włączenia instalacji komunikacji domofonowej do wzornictwa bez barier.
> Wskaźnik stanu

Wskaźnik stanu spełnia obecnie obowiązujące ustawy dotyczące handicapu i równouprawnienia jak również normy dla „Budowania bez barier“ w odniesieniu do optycznej sygnalizacji przy drzwiach.
> Normy

Dodatkowa kontrola dostępu w dolnej części instalacji umożliwia obsługę także z pozycji siedzącej. Transponder będący jej częścią, czyli klucz elektroniczny firmy Siedle, umożliwia łatwe otwieranie drzwi także w przypadku ograniczonej precyzyjnej motoryki.
> Klucz elektroniczny

Wszystko na temat swobody bez barier: Instalacja komunikacji domofonowej przy tylnym wejściu jest wyposażona tak samo jak z przodu we wskaźnik stanu i kontrolę dostępu na wysokości odpowiedniej dla osób na wózkach inwalidzkich.
Kontrola dostępu
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP