Ratusz Biberach
Miejsce: Biberach

Architektura: Wussler Wussler Grimm, Biberach
Projekt elektryczny: Planungsbüro Manfred Eichhorn Friesenheim
Instalacja elektryczna: Elektro Bohnert, Biberach

Ratusz Biberach w Black Forest został wybudowany w dwóch fazach, w roku 1913 i 1925. Szeroka renowacja i modernizacja zachowała substancję historyczną budynku w zakresie wymagań dopuszczonym przez nowoczesną radę miejską.
Przy wejściu głównym został wybrany prestiżowy słupek ze stali nierdzewnej z oświetleniem powierzchniowym i ze skrzynką na listy, ponieważ była możliwość kontynuowania wybierania materiału i wzornictwa dla wnętrza budynku.
Nie jest już więcej używany jako areszt, szkoła czy basen pływacki, lecz zamiast tego został przekształcony w apartamenty usługowe. Dostęp jest przez tylne wejście, wyposażone w system Vario zamontowany w jednej płaszczyźnie z otaczającą powierzchnią, włączając w to dwie skrzynki na listy.
System znaków nawigacyjnych i oznaczeń pokojowych wewnątrz budynku odzwierciedla charakterystykę wzornictwa systemu Steel przy głównym wejściu. Podobnie do systemu Steel, system znaków informacyjnych Siedle ma również dwa poziomy. Płyta nośna jest przykręcona do ściany, płytę pokrywową mocuje się bez narzędzi za pomocą kołków prowadzących i tworzywa klejącego.
Pokoje rekreacyjne i urządzenia toaletowe oznaczone są piktogramami. Precyzyjne wycięcia laserowe w pokrywie ze stali nierdzewnej umożliwiają dostęp wzrokowy do płyty nośnej, wykończonej lakierem.
Znaki stosowane do oznaczania biur i sal konferencyjnych można łatwo zapisać. Płyta ze szkła akrylowego zamocowana jest za pomocą dwóch taśm ze stali nierdzewnej. Są one zamocowane za pomocą tego samego tworzywa klejącego, stosowanego do zamocowania paneli pokryw piktogramowych. Zmiana znaków lub napisów trwa kilka sekund i jest dokonywana całkowicie bez użycia narzędzi.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP