Instytut Maxa Plancka
Max-Planck Institute for Demographic Research [Instytut im. Maxa-Plancka ds. Badań Demograficznych]
Miejscowość: Rostock

Architektura: Henning Larsen Tegnestue, Copenhagen (przy współpracy z Building Department [Wydział Budownictwa] of the Max-Planck Society [Stowarzyszenie im. Maxa-Plancka]
Technika budynku: Zimmermann + Schrage Ingenieur GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Wyrazistość geometryczna i liniowa są dominującymi cechami robiącej wrażenie koncepcji architektonicznej. Jej profil wyznaczają dwie smukłe ściany szczytowe w kształcie uskoku. Budynek mieści pracownie dla naukowców z tzw. Panopticon między nimi, tworzący miejsce dla spotkań i wymiany poglądów.
Mieści sale wspólne i konferencyjne z kładkami łączącymi dwa skrzydła. Otwarty, przejrzysty charakter konstrukcji uwydatnia szklana elewacja. Goście doprowadzani są do recepcji na parterze przez dwa duże wejścia. Wolnostojący słupek ze stali nierdzewnej ustawiony jest przy obu portalach - ustawiony z jednej strony w celu umożliwienia swobodnego dostępu z przodu.
Oba słupki odbijają charakterystyczne cechy układu geometrycznego, wyrównanie w pionie oraz kolorystykę architektury. Płyty nośne i przody ze stali nierdzewnej są pomalowane w tym samym szaro-czarnym odcieniu jak elewacja, grawerunek wykończony w kolorze białym.
Wyposażenie obejmuje urządzenia systemu firmy Siedle (zamek kodowany, skrzynki na listy, urządzenia komunikacyjne, oświetlenie, ukrytą kamerę wideo) uzupełnione systemami włączania i dostępu innych producentów.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP