Bez barier
Bez barier
Do domofonów w otoczeniu z dużą emisją hałasu firma Siedle oferuje szczególnie mocny głośnik z ulepszoną elektroniką: to umożliwia wspaniałą jakość odsłuchu i głosu także w trudnych warunkach. Więcej…
Niezbędny do wejść bez barier: wskaźnik stanu. Dzięki niemu także osoby niedosłyszące otrzymują jasne informacje zwrotne z domofonu.  Więcej…
Przyciski wywołania z pismem Braille'a, indukcyjne sprzężenie dla aparatów słuchowych lub instalacje skrzynek na listy, które mogą zjeżdżać do dołu: Dzięki specjalnym funkcjom firma Siedle odpowiada na różne wymagania. Więcej…
Bez barier znaczy także: Wszyscy ludzie powinni móc intuicyjnie obsługiwać wyposażenie techniczne. Amerykański architekt Ronald L. Mace, który sam był chory na chorobę Heinego-Medina, stworzył w tym celu pojęcie Universal Design. W roku 1985 sformułował pięć zasad powszechnie dostępnego otoczenia. Siedle spełnia je wszystkie. Więcej…
Nasze referencje i przykładowe zastosowania pokazują, jak firma Siedle wdraża zasadę projektowania bez barier w projektach. Więcej…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP