Wolnostojące skrzynki na listy
Wolnostojące skrzynki na listy są umieszczane tam, gdzie są najbardziej przydatne, bez względu na wzornictwo elewacji. Ściany i drzwi pozostają bez szpetnych dodatkowych elementów. Istotne dla energooszczędnych systemów konstrukcyjnych: Elewacja i otulina budynku pozostają nienaruszone, dzięki czemu nie powstają mostki termiczne.
Koncepcja systemu Vario stwarza dużo możliwości dla ustawienia wolnostojących skrzynek na listy: za pomocą stojaków lub zamontowanych na słupkach komunikacyjnych jako podporze. W obu wariantach, odbiór listów jest zintegrowany w centrum komunikacji przy wejściu. Więcej…
Tam, gdzie istotne znaczenie posiada reprezentatywność, wolnostojąca stacja bramowa prezentuje zdecydowany styl. Więcej…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP