Skrzynki na listy montowane powierzchniowo
W przypadku zamontowania skrzynki na listy na ścianie zamiast wewnątrz ściany, elewacja pozostaje nienaruszona. Instalacja jest możliwa bez pracochłonnych prac murarskich. Dodatkowa korzyść dla energooszczędnego budynku: żadnego naruszenia izolacji cieplnej budynku, bez mostków termicznych pogarszających izolację cieplną.
Skrzynki na listy Vario są częścią całościowej koncepcji systemu. Można je łączyć ze wszystkimi modułami funkcjonalnymi Vario oraz dopasować pod względem formy do każdego życzenia i specyfiki architektonicznej każdego budynku. Przy całej swej elastyczności, w każdej kombinacji modułów zawsze tworzą zwartą całość. Więcej…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP