Wzornictwo systemu
Zasady wzornictwa
Kamień węgielny wzornictwa systemu jest decyzją mającą wytworzyć nie indywidualne produkty, lecz otwarty system. System tworzy się przez łączenie elementów w postaci modułów. System integruje poszczególne moduły. Wzornictwo systemu zapewnia, że każda wymagana funkcja jest realizowana elegancko i estetycznie w standardowej strukturze. Wzornictwo systemu jest ponadczasowe: Nowe formy są tworzone tylko jako efekt nowych technologii. Zmiana kosmetyczna dla samej siebie jest szkodliwa, ponieważ produkty systemu długotrwałe - a ich wzornictwo musi pozostać aktualne przez tak długo jak same produkty. Wzornictwo systemu nie jest samo dla siebie: Jego koncepcyjne zalety mają służyć użytkownikowi. Wzornictwo systemu obejmuje znacznie więcej niż tylko wzornictwo wyrobów. Wzornictwo tworzy, formuje i kształtuje całą firmę i nie pozostawia przypadkowi żadnych aspektów obecności na rynku.

Eberhard Meurer
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP