Horst Siedle
Horst Siedle (1938–2019) przez cztery dziesięciolecia kształtował przedsiębiorstwo jako właściciel i Członek Zarządu.

„Jestem obywatelem świata, Europy, Niemiec i Badenii – ale w sercu jestem obywatelem miasta Furtwangen.“ Tak Horst Siedle odpowiedział na pytanie, gdzie się czuje jak w domu.
Co prawda Horst Siedle był potomkiem od dawna zasiedziałej szwarcwaldzkiej rodziny, ale Berlińczykiem według miejsca urodzenia. Jego ojciec prowadził sprzedaż produktów miejscowego przedsiębiorstwa w stolicy, tam Horst Siedle przyszedł na świat w 1938 roku. W wieku sześciu lat Horst Siedle został mieszkańcem Furtwangen. Jego rodzina wprowadziła się do domu w rodzinnym mieście, który prawie sześćdziesiąt lat później polecił kunsztownie wyremontować i odtworzyć w ówczesnym stanie. Zburzenie i wybudowanie byłyby tańsze. Jednakże, tak jak często, Horst Siedle nie podejmował swojej decyzji wyłącznie na podstawie chłodnej kalkulacji.

W sercu obywatel miasta Furtwangen
Horst Siedle pojmował wierność miejscu zawsze jako cześć odpowiedzialności, którą ma ponosić przedsiębiorstwo. Czy przedsiębiorstwo dobrze gospodaruje, było dla tego przekonanego przedstawiciela klasy średniej nie tylko pytaniem o bilanse, chociaż nigdy nie wątpił w to, że przedsiębiorstwo przede wszystkim musi być dochodowe. Ale zysk nie może być celem samym w sobie, lecz powinien służyć różnym celom: dla ludzi i świata, w którym żyją.
Wielkie dziedzictwo i dumny bilans
Przed ponad 260 laty „Mathäus Siedle, ludwisarz“, jest wymieniony w dokumentach – to pra-pra-pra-pra-pradziadek Horsta Siedle. Przez stulecia i wszystkie przemiany to przedsiębiorstwo pozostawało w posiadaniu i pod kierownictwem tej samej rodziny. Horst Siedle objął dziedzictwo w sięgającymi daleko wstecz tradycjami – ale nie dostał niczego w prezencie, gdy w roku 1957 dołączył do przedsiębiorstwa. Od pracowników, którym później został przedstawiony jako Członek Zarządu, nauczył się lutowania, produkcji wiązek kablowych, montażu prostowników sieciowych lub telefonów i wiele więcej. Większe wyświęcenie zdobył w szwajcarskiej spółce zależnej Siedle Electric, którą rozbudował z jednoosobowej firmy w kwitnące przedsiębiorstwo i kierował nim przez dziesięć lat. Prezesem firmy matki został w końcu w roku 1970. Pod jego kierownictwem przedsiębiorstwo solidne, ale będące w stagnacji, stało się silnie rozwijającą się firmą znaną na świecie.

Za swoją przedsiębiorczą działalność i przyznawanie się do miejsca lokalizacji Furtwangen Horst Siedle otrzymał wiele nagród, i tak w roku 1999 Federalny Krzyż Zasługi, w 2008 Medal w Dziedzinie Gospodarki Kraju Związkowego Baden-Württemberg i w 2009 tytuł Honorowego Obywatela miasta Furtwangen.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP