Kamienie milowe
Zasadą działania firmy Siedle jest od dawna inwestowanie w innowacyjne kluczowe techniki z wyprzedzeniem w czasie. To, co wyróżnia firmę Siedle to jest jej zdolność do pionierskich osiągnięć i jej chęć dokonywania przełomów - dziś tak samo, jak dwa i pół stulecia temu.
W roku 1935 firma Siedle wprowadziła na rynek "Portavox", pierwsze zewnętrzny głośnik. Wraz z telefonem wewnętrznym, kiedyś część asortymentu wyrobów firmy, tworzy całkowicie nową koncepcję: system komunikacji zewnętrznej. Posunięciem tym, firma sama stworzyła rynek, na którym miały być skoncentrowane jej wysiłki w przyszłości. Od Portavox, firma Siedle poświęciła całe swoje bogactwo pomysłowości dalszemu udoskonalaniu systemu domofonowego. Siedemdziesiąt lat po wynalezieniu, zewnętrzny system domofonowy osiągnął zdumiewający poziom udoskonalenia. Dziś tworzy podstawę dla systemu, który może zrobić znacznie więcej niż komunikacja z gośćmi i otwieranie drzwi. Cel, do osiągnięcia którego dąży firma Siedle jest taki sam od czasu wprowadzenia Portavox: stworzenie sytemu komunikacji dla każdej dziedziny zastosowania, spełniającego najbardziej surowe wymagania.
 1935: Portavox, pierwszy głośnik przy drzwiach frontowym
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP