To, co wyróżnia firmę Siedle
Firma Siedle jest firmą handlową działającą dla generowania zysku. Właściciele i pracownicy żyją na koszt wytwarzanego dochodu, tworząc środowisko interesu.
Czy to wszystko? Oczywiście, że nie! Każda firma poszukuje zysków. Każdy, kto próbuje ??? co wyróżnia firmę Siedle nie znajdzie tu odpowiedzi. Odpowiedź należy znaleźć w pytaniach, których zakres przekracza daleko poza zwykłe poszukiwanie zysku: W jaki celu generowany jest generowany zysk i w jaki sposób jest osiągany ten cel?
Firma Siedle robi coś więcej niż tylko dąży do wytwarzania zysków.
Obecnie firmy posiadają znacznie większą swobodę niż użyta do odpowiedzi na niniejsze problemy. Chociaż zewnętrze ograniczenia takie jak prawa, dekrety, umowy zbiorowe i im podobne posiadają wpływ regulacyjny, ich skuteczność stopniowo się zmniejszana. W ekstremalnych przypadkach, firma poszukuje na całym świecie miejsc produkcji w państwie, którego przepisy odpowiadają jej celom - lub grozi takim poszukiwaniem w celu uzyskania wymaganych ustępstw we własnym kraju.
Decydujące pytanie: czyjemu interesowi służy wytwarzanie zysków?
W konsekwencji przepisy, które firma nakłada na siebie są ważniejsze, bardziej niezawodne i skuteczniejsze: Jej wewnętrzna statut, jej podstawowy kodeks postępowania. Jest to statut tworzący firmę Siedle tym czym jest. Każdy kto się z nim zapozna, przekona się, że firma Siedle tworzy społeczność wnoszącą znacznie więcej niż tylko pożądanie zysku.
Istotniejsze od przepisów zewnętrznych: własne zaangażowanie, wprowadzone przez firmę.
Deklaracja dotycząca naszej misji przedstawia podstawę dla tego środowiska. Opisuje, określa i objaśnia to, co wyróżnia firmę Siedle. Jednocześnie, opisuje sposób naszego zmierzania do utrzymania tego, co czyni nas szczególną firmą dziś i w przyszłości. Ponieważ ekonomiczny modus operandi firmy Siedle nie może być już traktowany jako oczywisty: jest zagrożony. Każdy pragnący podtrzymać go przy życiu, będzie musiał o to walczyć. Każdy pragnący walczyć o niego, musi rozumieć to, co go charakteryzuje.
Zagrożony jest ekonomiczny modulus operandi Siedle.
Jest coś jeszcze, o czym powinni wiedzieć: Na czym polegają? Odpowiedzi dostarczyć może tu również nasz system wartości i misja naszej firmy. Z tego względu warto jest poświecić trochę czasu na zapoznanie się z tym. Cel, do którego dążymy, nie tylko odróżnia jedną firmę od drugiej. Cel ten również stymuluje i motywuje naszych pracowników.
To jest to na czym możemy polegać.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP