Sympozjum ETH
„Architektura progu“ była tematem sympozjum na Politechnice ETH Zürich. Eksperci z dziedzin kulturoznawstwa, filozofii, socjologii i historii architektury zajmowali się architektonicznym i technicznym kształtowaniem stref przejść oraz działaniami społecznymi, które się tam dokonują.
Sympozjum kierowali teoretyk architektury Laurent Stalder, profesor asystent na politechnice ETH Zürich i historyk sztuki Dr Philipp Ursprung z Uniwersytetu Zürich. W auli Sempera ETH dyskutowali i wygłaszali referaty w marcu 2009 między innymi historycy sztuki Victor Stoichita i Bettina Köhler jak również historyk mediów Bernhard Siegert i autor Andreas Bernard.

Anne Kockelkorn asystentka naukowa z Instytutu Historii i Teorii Architektury politechniki ETH Zürich dokumentowała sympozjum.
Tematy dyskusji podczas sympozjum były przedmiotem trzyletniego cyklu badań Laurenta Staldera i jego czteroosobowego zespołu. Wynikiem jest obecnie „Atlas Progu“ ARCH+ Nr. 191/192, wydany jako spójny słownik zawierający zarówno krótkie wpisy jak i dłuższe eseje. Firma Siedle wspierając sympozjum i powstanie w jego wyniku Atlasu Progu ARCH+ wpiera dyskusję na temat strefy progu.

Atlas Progu już został prawie wyprzedany. Kilka egzemplarzy jest jeszcze dostępnych w ARCH+:
> Zamówienie Atlas Progu
 Historyk sztuki Victor Stoichita na podium
Siedle bada próg
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP