ARCH+ features
Poprzez serię spotkań ARCH+ features czasopismo ARCH+ i Siedle prezentują innowacyjną generację architektów i autorów, którzy w szczególny sposób zajmują się współczesnymi wydarzeniami w architekturze. Współpraca otwiera firmie Siedle wgląd w aktualne warunki produkcji architektury i daje ważne impulsy dla innowacji. To przedsiębiorstwo rodzinne zajmuje się intensywnie tematyką przejścia z zewnątrz do wewnątrz i pytaniem, jak się zmienia znaczenie przestrzeni progu.
Dlatego aspekty przestrzeni progu są zawsze także przedmiotem spotkań dyskusyjnych podczas ARCH+ features. Podczas gdy przykładowo zdaniem architektów firmy BARarchitekten połączenie w sieć budynku może mieć działanie katalizujące, Diébédo Francis Kéré tworzy w Afryce strefy przejścia z zacienionymi przestrzeniami progu. Dla Oda Pälmke ta „Przestrzeń przybywania jest może nawet najważniejszą w domu, w niej w zasadzie pozostawia się wszystko, co się ze sobą niosło i orientuje się na nowo”.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP