Firma Siedle bada próg

09.03.2009
Wydanie 191/192 magazynu architektonicznego ARCH+ jest poświecone "Architekturze progu". Publikacja ta została wydana we współpracy z firmą Siedle. Dla podniesienia prestiżu publikacji magazynu, w dniu 13 marca 2009, w ETH (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) odbędzie się sympozjum z udziałem ekspertów z dziedziny kultury, filozofii, socjologii, historii architektury i sztuki. Firma Siedle weźmie również udział jako partner w interdyscyplinarnej wolnej dyskusji na temat architektonicznych elementów progowych, mającej na celu zbadanie nowych możliwości i nowych podejść do tego tematu.

Progi łączą i rozdzielają, działają jak punkt wejścia i wyjścia, jak interfejs między stroną wewnętrzną i zewnętrzną. Przez finansowe wsparcie Atlasu Progowego ARCH+ i sympozjum ETH, firma Siedle wspiera debatę wokół kwestii progu i wspomaga generowanie wiedzy na temat tego złożonego zagadnienia. Firma ma długą tradycję w opracowywaniu systemów zabezpieczających, począwszy od prostych domofonów drzwiowych po objęcie wszystkich aspektów kontroli obszaru wejścia - progu.

Obszerne wydanie ARCH+ dotyczy aspektów przestrzeni otwierania i zamykania. Profesor Teorii Architektury w ETH Zurich, prof. dr Laurent Stalder zgodził się uprzejmie przyjąć funkcję gościnnego redaktora obszernego wydania ARCH+. Zaproszeni autorzy opracowali eseje na temat spraw związanych z przestrzenią w odniesieniu do różnych projektów takich jak monitory (Georges Teyssot), telefony (Christoph Asendorf) lub mechanizmy zamykania drzwi (Bruno Latour). Poruszane są również aspekty bezpieczeństwa, prywatności i komunikacji wpływającej na stosunki między ludźmi, technikę i architekturę. Publikacja przedstawia transformację zachodzącą w projektowaniu, znaczenie progów budynków oraz zmian w czasie sposobu postrzegania przestrzeni.

Po opublikowaniu ARCH+, sprawa ta zostanie omówiona dokładniej na sympozjum organizowanym przez ETH Zurich. Naukowcy i artyści dyskutować będą o projekcie architektonicznym i technicznym przejść, o społecznym oddziaływaniu zachodzącym na progu oraz wpływu jaki wywiera na jego wygląd. Debata skupi się na problemie sposobu, w jaki elementy progowe wpisują się w pewien obraz ludzkości, kształtując nasze rozumienie architektury i przestrzeni. Sympozjum będzie prowadził Laurent Stalder i dr Philipp Ursprung (profesor sztuki nowoczesnej i współczesnej w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie w Zurychu) oraz przez ARCH+.

> ARCH+ kompletny katalog i Atlas progów
> Program sympozjum ETH Zurich

Grafika: Katja Gretzinger, profesor teorii architektury w Instytucie Historii i Teorii Architektury (gta), ETH Zurich
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP