Dziś a jutro: Jak będzie wyglądać komunikacja domofonowa w przyszłości?
Test
Jak zmieniło się znaczenie pojęcia progu w ostatnich latach? Jaki wpływ na architekturę wywarły megatrendy jak globalizacja i cyfryzacja? O ile przesuną się granice pomiędzy przestrzenią publiczną i prywatną, pomiędzy światem wirtualnym i realnym?

Problemy, z którymi musi się mierzyć producent systemów domofonowych w XXI wieku, są tak kompleksowe, jak nigdy dotąd.
Gabriele Siedle i Nikolaus Kuhnert, wydawca i redaktor naczelny czasopisma ARCH+, rozmawiali o architekturze na progu. Wynikiem rozmowy jest kilka obszarów napięć, w których będzie się poruszać w przyszłości temat komunikacji domofonowej.

Film wideo na górze stanowi wstęp do dialogu.
Kompleksowość a prostota
Wejście jest coraz bardziej inteligentne, a architekci mają większą swobodę przy jego projektowaniu. Jednakże im bardziej różnorodne są możliwości, tym ważniejsze stają się mądrość wyboru, przejrzystość i ograniczenie się do tego, co każdorazowo istotne.

Świat wirtualny a realny
Im intensywnej łączymy się z siecią świata cyfrowego, tym częściej tęsknimy do prawdziwych doświadczeń. Wraz z rozwojem cyfryzacji progu będzie zyskiwać na znaczeniu jego materialność.

Wnętrze a przestrzeń zewnętrzna
Gdzie społeczeństwo widzi próg przyszłości? Czy zaczyna się on rzeczywiście dopiero przy drzwiach czy też należy go coraz bardziej widzieć w komunikacji? Co jest na zewnątrz, co jest wewnątrz, co jest prywatne, co publiczne? Granice będą się w przyszłości przesuwać dalej.

Mobilność a nieruchomość
Obecnie próg już jest tam, gdzie chcemy, aby był i na przykład, gdy jesteśmy w drodze, mamy go w telefonie komórkowym lub inteligentnym zegarku. Jednakże technologie bezprzewodowe nie zastępują, lecz uzupełniają systemy komunikacji zainstalowane na stałe, wtopione w architekturę.

Bezpieczeństwo a dostępność
„Kto rezygnuje z wolności, aby zyskać bezpieczeństwo, ten w końcu straci je obie.“ Także architektura progu porusza się po wąskiej grani pomiędzy potrzebą bezpieczeństwa i pragnieniem otwartości.

Komunikacja a kontrola
Cyfrowa komunikacja otwiera z jednej strony nowe okna na świat, z drugiej strony pozwala, aby ten świat mógł zaglądać do sfery prywatnej. Życie w takim cyfrowym szklanym domu stawia także przed architekturą zasadnicze nowe wyzwania.

Ostoja a osiągalność
Kiedy i gdzie możemy być osiągalni, to obecnie definiuje się na nowo. Osiągalność odnosi się dziś już nie do określonej pory dnia lub jakiegoś określonego miejsca, ponieważ można ją technicznie zrealizować zawsze i wszędzie. To, co jest coraz ważniejsze w ramach tego rozwoju, to posiadanie ostoi.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP