Laboratorium EMV firmy Siedle
Urządzenia elektroniczne i elektryczne są coraz bardziej złożone; wrażliwość ich elementów wzrasta. Znacznie wzrosło ryzyko zakłóceń ich działania przez promieniowanie innych urządzań lub własne emitowanie promieni zakłócających.

Dlatego Siedle bada kompatybilność elektromagnetyczną wszystkich urządzeń (EMV). Odbiór w zakresie EMV jest to uznany znak jakości i warunek znakowania znakiem CE. Także firmy zewnętrzne korzystają z wysokiego standardu naszego laboratorium EMV i usług do projektowania własnych produktów.

> Usługi laboratorium EMV
Samowystarczalne laboratorium EMV firmy Siedle bada nie tylko odporność na zakłócenia urządzeń elektronicznych, ale także, czy wysyłane są jakieś własne zakłócenia. Pomiary opierają się na normach krajowych i międzynarodowych i obejmują:
• Zakłócenia spowodowane polem elektrycznym i magnetycznym
• Zakłócenia spowodowane falami radiowymi
• Zakłócenia związane z przewodami
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP