Ofte stillede spørgsmål angående
Siedle App og Siedle-udstyr

FAQ for Android- og iOS-enheder


Hvorfor signaleres der ikke nogen opkald i baggrunden (push-beskeder) på min Android-enhed?
Dette kan have flere årsager. Prøv følgende fremgangsmåde for at afhjælpe fejlen (de angivne indstillingsstier kan afvige let fra Android-version til Android-version):
 1. Genstart din enhed.
 2. Kontrollér, at internetforbindelsen er stabil.
 3. Tjek også, at app-beskeder er aktiveret i Siedle App: Gå til Android-indstillinger → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → Beskeder → Aktivér „Se beskeder“.
 4. Kontrollér, om baggrundsdata for Siedle App er begrænsede: Gå til Android-indstillinger → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → Mobile data og WLAN → Aktivér „Baggrundsdata“ og „Ubegrænset databrug“.
 5. Deaktivér batterisparefunktionen, eller udeluk Siedle App fra denne funktion: Gå til Android-indstillingerne → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → Avanceret → Batteri → Batterioptimering. Søg efter Siedle App på den viste liste, og vælg så „Optimér ikke“.
 6. Kontrollér, om den aktuelle version af Google Play-tjenesterne er installeret, og opdater den om nødvendigt.
Bemærk også følgende: Hvis du afslutter Siedle App aktivt via Task Manager eller via Android-indstillingerne → Apps & beskeder → Se alle apps → Siedle App → „Afslut nu“ (forceret nedlukning), vil der i et kort stykke tid ikke blive vist flere beskeder (maks. 90 sekunder).
Nogle apps fra andre udbydere kan påvirke visningen af push-beskeder. Herunder hører antivirus-, energispare- og systemoptimeringsapps. Prøv at deaktivere disse apps, og se, om signaleringerne i Siedle App bliver bedre.

Hvorfor signaleres der ikke nogen opkald i baggrunden (push-beskeder) på min iPhone?
Dette kan have forskellige årsager, prøv følgende fremgangsmåde for at afhjælpe fejlen (de angivne indstillingsstier kan afvige let fra iOS-version til iOS-version):
 1. Kontrollér i dine iPhone-indstillinger → Meddelelser → Siedle App, om bannere/oplysninger, mærkesymboler og toner er slået til.
 2. Sluk helt for din iPhone, og tænd den så igen.
 3. Start Siedle App; herefter vil Push-beskeden blive opsat på serveren påny.
Kontrollér også, at du ikke er forbundet med en WLAN, som blokerer de porte, som Apple anvender til Push-beskeder. Prøv at deaktivere WLAN på din iPhone, og afprøv, om Push-beskeder fungerer via de mobile data.

Hvis du stadigvæk ikke modtager push-beskeder, efter at du har udført ovennævnte handlingsskridt, skal du afinstallere appen og gennemføre installationen påny via App Store. Herved genereres det såkaldte push-token, som opretter iOS-systemet til appen, påny. Log af appen, inden du afinstallerer. Når geninstallation er fuldført, skal du logge på igen med en gyldig QR-kode. Spørg her din administrator/elinstallatør ved brug af Smart Gateway eller Access Professional.

Hvorfor vises der ingen beskeder på min enhed af mærket Xiaomi?
For at få vist beskeder på låseskærmen skal du aktivere „Siedle App“ → Aktivér „Tillad vigtige beskeder på låseskærmen“ og svævende beskeder.

På grund af restriktioner fra Xiaomi's side har Siedle desværre ingen mulighed for at foretage disse tilpasninger for dig automatisk. Kun ved nogle apps udvalgt af Xiaomi er beskedsignaler aktiveret på forhånd.

Hvorfor forespørges der om rettigheder i Android?
Kamera
Kræves for at du kan registrere appen på dit Siedle-system ved hjælp af QR-kode. Rettigheder er derfor påkrævet for tilmeldingen, også selv om der ikke er noget kamera til stede i systemet. Herefter kan rettigheder for kameraet deaktiveres i operativsystemets indstillinger, hvis det ønskes.

Mikrofon
Kræves til dørkommunikation. Adgang til mikrofonen er nødvendig for at kunne bruge Siedle App. Ellers vil der ikke kunne etableres dørkald til din mobile enhed.

Placering
Siedle App kræver adgang til placering, for at IQ HTS kan tages i brug over Bluetooth. Appen kommunikerer her over Bluetooth Low Energy (BLE), for BLE er der to anvendelsesscenarier. For det første overførsel af små datamængder mellem enheder i nærheden, for det andet interaktion med nærhedssensorer, såsom Google Beacons for at kunne tilbyde brugerne en individuel oplevelse, der tager afsæt i deres øjeblikkelige placering (f.eks. ved brug af nøglesøgere).

Siedle gør brug af BLE til det første scenarie. BLE har et betydeligt lavere strømforbrug end den klassiske Bluetooth. Dette er nødvendigt, for at Bluetooth kan kommunikere med IQ HTS uden yderligere strømforbrug til følge. Ved Android skelnes der ikke ud fra anvendelsesscenariet, her indhentes principielt alle krævede rettigheder. For at understøtte det andet anvendelsesscenarie er adgang til placering nødvendig, også selv om Siedle App ikke kræver eller benytter nogen form for placeringsdata.

Når ibrugtagning har fundet sted, kan rettighederne til placering deaktiveres i operativsystemets indstillinger, hvis det ønskes.

Hvordan fungerer flytning til anden enhed med iOS eller Android?
Bemærk, at en ny tilmelding er nødvendig, efter at du har indlæst en backup på en ny enhed. Siedle App overføres til den nye enhed via backuppen, hvor den også kan åbnes ved brug af en krypteret backup (sikkerhedskopi med adgangskode). Dog tages følsomme data, såsom secrets og push-tokens, ikke med over i en backup af sikkerhedsmæssige årsager. Herved kan der opstå problemer med opkaldssignaleringen eller koblingen af døråbneren.

I så fald skal du logge af og logge på igen. Bemærk, at det ved Smart Gateway og Access Professional i givet fald er nødvendigt, at din administrator/elinstallatør opretter en ny QR-kode.


FAQ for vores nye IQ-svartelefoner


Hvor finder jeg QR-koden til tilmelding på min IQ-enhed?
Ved Siedle IQ-hustelefonen til system 1+n (Siedle IQ HTS) befinder QR-koden sig på enheden (under røret); denne anvendes, hver gang du logger på. Skulle QR-koden mangle, findes der en anden QR-kode indvendigt i enheden.

Hvorfor kan der ikke oprettes forbindelse med Bluetooth?
Opsætningen af Siedle App med IQ HTS kræver en Bluetooth-forbindelse. Skulle der opstå problemer, skal du udføre følgende handlingsskridt:
 1. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på din mobile enhed.
 2. Hvis forbindelse efter flere forsøg ikke kan oprettes, skal du genstarte din mobile enhed.
 3. Gå til enhedsindstillingerne på din mobile enhed - herfra går du videre til indstillinger for Bluetooth. Slå IQ HTS fra, idet du fjerner det manuelt fra listen over tilkoblede enheder.

Hvorfor blinker lystasten gentagne gang rødt en gang?
WLAN-forbindelse kunne ikke oprettes.
Kontrollér, at IQ HTS befinder sig inden for netværkets rækkevidde.

Kontrollér, om forbindelse til internettet er mulig med den pågældende WLAN. Med en mobil enhed logger du på det WLAN, som også IQ HTS er forbundet med, og afprøver med en vilkårlig browser, om der er internetforbindelse.

Hvorfor blinker lystasten gentagne gang rødt to gange?
Forbindelse til Siedle Server kunne ikke oprettes.
Mere information om fejlafhjælpning under punktet „Ibrugtagning mislykkes (ingen forbindelse til Siedle Server)“

Vent nogle minutter; det kan være, at Siedle Server kortvarigt ikke er tilgængelig på grund af en opdatering. Opdateringer foretager Siedle som regel tidligt om morgenen eller om aftenen og kan være årsag til, at serveren i nogle minutter kun er begrænset tilgængelig.


Generelle FAQ


Hvorfor fungerer døråbneren og dørlyset ikke i min app?
Af sikkerhedsgrunde er en koblingskommando, der sættes i gang fra appen, kun gyldig i et begrænset tidsrum. Hvis kobling af døråbneren eller dørlyset ikke fungerer, kan det skyldes, at klokkeslættet i Siedle-systemet og på din smartphone afviger for meget fra hinanden. I standardindstillingen synkroniserer Siedle-systemer sig med en NTP-server. Aktivér indstillingen „automatisk“ på din smartphone for at indstille dato og klokkeslæt. Start herefter Siedle App igen, og afprøv styrekontakterne påny.

Hvor finder jeg QR-koden til tilmelding ved Smart Gateway og Access Professional?
Ved Smart Gateway og Access Professional kan QR-koden genereres i browseren via administrations-brugerfladen. QR-koden genereres, når en ny app-abonnent oprettes i systemet. Denne kan kun benyttes en gang. Spørg din administrator/elinstallatør.

Der kan ikke oprettes forbindelse med Siedle Server – hvorfor mislykkes ibrugtagning?
Hvis der under ibrugtagningsproceduren ikke kan oprettes forbindelse til Siedle Server, kan dette have forskellige årsager. Kontrollér følgende punkter for at afhjælpe fejlen:
 1. Kontrollér, at internetforbindelsen er stabil.
 2. Kontrollér indstillingerne i din router. I grundindstillingen blokeres SIP-kommunikationen nogen gange standardmæssigt via TLS.
 3. Kontrollér i dine router-indstillinger, om internettelefoni er tilladt. Eksempel på indstillingsprocedure i routeren FritzBox: Telefoni → Egne opkaldsnumre → Tilslutningsindstillinger → Fjern flueben ud for „Blokér brug af internettelefoni fra hjemmenetværk“.Forslag til afhjælpning har ikke løst problemet eller besvaret dit spørgsmål?
Kontakt vores support: support@siedle.de.

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP