At opfylde kundeønsker er et spørgsmål om ambitionsniveau.
Rainer Matuschke er leder af kundeordreproduktionen og den mekaniske specialbyggeri. Det, som ikke er muligt at lave i standardprogrammet, realiserer han sammen med sit team.
Imødekommelse af ønsker
Særbyggeri er oftest et resultat af særlige ønsker. Eksempler er samtaleanlæg i 2,40 meters højde, der betjenes fra førerhuse, eller postkasser med dobbelt volumen.

Fra specialprodukt til serieprodukt
Når en specialudgave hyppigt efterspørges, efterprøver vi markedspotentialet. Et typisk eksempel er kombirammen, hvor et nyt postkasseanlæg fra det aktuelle system Vario 611 kan sættes på en indmuringsdåse af serien Vario 511. Efter i lang tid at være fremstillet som specialprodukt, blev rammen til sidst til et serieprodukt. Vi var glade for den store efterspørgsel, for opretholdelse og modernisering af bestående anlæg hører med til det at drive en bæredygtig forretning.

Er der grænser?
Selv ikke inden for specialfremstilling er alt muligt. Hvis specialfremstillingen indebærer en risiko for forringelse af produktets funktionsevne eller levetid, vil vi ikke indlade os på projektet. Det er en rådgivende service, der hører med til en kundeindividualiseret fremstilling. I salgsorganisationen og i vores kundeservice Teknik arbejder kompetente rådgivere, der vejleder kunden til at finde den optimale løsning. I tvivlstilfælde efterprøver vores konstruktionsafdeling, om det er teknisk muligt at imødekomme det fremsatte ønske. For at efterkomme kundens ønsker er for os en udfordring, som vi gerne påtager os.
Modernisering: Enkel udskiftning af dørstationer og postkasseanlæg
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP