Made in Germany
Vi sørger for at holde så mange procestrin som muligt i eget regi: Mere end 80 % af vores værditilvækst udvirker vi internt i virksomheden. Dette dybdekoncept i fremstillingsprocessen er en væsentlig forudsætning for en konstant kvalitetssikring, korte transportveje og en hurtig tilgængelighed.
Kvalitet uden omsvøb

Oprindelsesmærkatet „Made in Germany“ gælder på verdensplan som et kvalitetsstempel, man kan forlade sig på. Vi er en hightech-virksomhed, som altid benytter os af de sidste nye avancerede produktionsmetoder. Dertil kommer de menneskelige dyder og traditionelle færdigheder, som tilfører vores produkter deres særlige karakter.

Siedles produkter fremstilles der, hvor vi har haft til huse i mere end 270 år, nemlig i Furtwangen i Schwarzwald. Folk her har altid haft ry for at være ufortrødne nørklere, akribiske håndværkere og familiemennesker med begge ben på jorden. Det kan godt være, at vi ville kunne producere billigere andetsteds. Blot ikke, som vi gerne vil det.
Vort ansvar

En virksomhed som Siedle er ikke bare arbejdsgiver; den bidrager også til bevarelsen af det regionale økonomiske kredsløb. Vi er overbevist om, at kun en industriel produktion kan sikre en moderne erhvervslokation på lang sigt. Uddannelse og serviceydelser er faktorer, der spiller en stadig større rolle i dagens samfund, men de kan ikke erstatte det producerende erhverv som motor for økonomien. Denne erkendelse gælder ikke kun for Furtwangen, men for hele landet.

Vi er vort ansvar bevidst og påtager os det gerne. Det samme forventer vi af vore leverandører, og vi appellerer til vores håndværkspartnere om ligeledes at lægge vægt på, hvor og hvilken måde de produkter fremstilles på, som de udbyder.

Håndværk og hightech

Furtwangen giver optimale betingelser for os til at realisere vores kvalitetsstandarder. Det er kombinationen af præcise, digitalt styrede produktionsmaskiner, velfunderede ingeniørkundskaber og traditionel håndværkskunst, der skaber såvel seriefremstillede som enkeltstående produkter af en ypperlig forarbejdningskvalitet.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP