Horst Siedle
Gennem ca. fire årtier har Horst Siedle (1938–2019) som indehaver og direktør sat sit præg på virksomheden.

„Jeg er verdensborger, europæer, tysker og "badener" – men i hjertet er jeg furtwanger.“ Sådan svarede Horst Siedle, da han blev spurgt, hvor han føler sig hjemme.
Og Horst Siedle var da også det sidste skud på stammen i en familie, som havde slået rødder i Schwarzwald; men af fødsel er han vaskeægte berliner. Hans far forhandlede produkterne fra den hjemlige virksomhed i hovedstaden, hvor Horst Siedle kom til verden i 1938. Seks år gammel blev han furtwanger. Hans familie tog det hus i besiddelse i hjembyen, som han næsten 60 år efter underkastede en gennemgribende sanering for at føre huset tilbage i sin daværende tilstand. Det havde været billigere at rive huset ned og bygge et nyt. Men som så ofte traf Horst Siedle ikke sin beslutning ud fra nøgtern kalkule alene.

Furtwanger af hjertet
Horst Siedle forstod troskab over for sin placering i lokalområdet som del af et ansvar, en virksomhed må påtage sig. At en virksomhed er veldrevet var for Horst Siedle, som den dedikerede person af middelstanden han var, ikke bare et spørgsmål om økonomi, skønt han ikke lod nogen tvivl tilbage om, at en virksomhed først og fremmest skal være profitabel. Indtjening må blot ikke blive til et mål i sig selv, men skal tjene andre formål: menneskene og den verden, de lever i.
En stor arv og imponerende resultater
For mere end 260 år siden nævnes i et dokument en vis „Mathäus Siedle, klokkestøber“ – Horst Siedles tip-tip-tip-tip-tip-oldefar. Gennem århundrederne og trods diverse forandringer forblev virksomheden i den samme families besiddelse og under dennes ledelse. Horst Siedle overtog en arv, der rakte langt tilbage – men det var ikke noget, han bare fik foræret, da han i 1957 indtrådte i virksomheden. Han lærte at lodde, lave kabelbundter, montere ensrettere og telefoner og meget mere af de selvsamme medarbejdere, som han senere skulle komme til at lede i egenskab af direktør. Den "højere indvielse" erhvervede han i det schweiziske datterselskab Siedle Electric, som han byggede op fra en enmandsbedrift til at være en florerende virksomhed, som han ledede gennem ti år. I 1970 blev han så endelig direktør for moderselskabet. Under hans ledelse blev en solid, men stagnerende virksomhed gjort til en virksomhed i kraftig vækst med et verdensrenomme.

For sit erhvervsmæssige virke og sin bekendelse til Furtwangen som hjemsted har Horst Siedle modtaget flere udmærkelser, således Forbundsrepublikkens fortjenstmedalje i 1999, Baden-Württembergs erhvervspris i 2008 og æresborgerværdigheden for byen Furtwangen i 2009.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP