ETH-symposium
"Tærskelzonens arkitektur" var emnet for et symposium på ETH Zürich. Eksperter fra kulturvidenskab, filosofi, sociologi og arkitekturhistorie beskæftigede sig med den arkitektoniske og tekniske udformning af overgange og de sociale handlinger, der finder sted her.
Symposiet blev ledet af arkitekturteoretiker, Laurent Stalder, universitetslektor på Zürichs tekniske højskole ETH, og kunsthistoriker dr. Philipp Ursprung, fra Zürichs universitet. I ETH Zürichs Semperaula diskuterede og causerede i marts 2009 blandt andre kunsthistorikerne Victor Stoichita og Bettina Köhler samt mediehistorikeren Bernhard Siegert og forfatteren Andreas Bernard.

Anne Kockelkorn, videnskabelig medarbejder på ETH Zürichs institut for historie og arkitekturteori, har udarbejdet en skriftlig affatning af symposiet.
De spørgsmål, der blev diskuteret på symposiet, var genstand for en treårig forskningscyklus af Laurent Stalder og hans 4-personers team. Resultatet foreligger nu i "tærskelzoneatlaset" ARCH+ nr. 191/192, der er oprettet som et gennemgående glossar med korte opslag og længere essays. Gennem symposiets arbejde og det i dette regi udarbejdede tærskelzoneatlas støtter Siedle diskussionen af temaet 'tærskelzone'.

Tærskelzoneatlaset er næsten udsolgt. Enkelte eksemplarer kan stadig rekvireres hos ARCH+:
> Bestilling af tærskelzoneatlas
 Kunsthistoriker Victor Stoichita på podiet
Siedle udforsker tærsklen
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP