ARCH+ features 12: realities:united og Andreas Ruby
Med udgangspunkt i deres kooperative arbejdsmåde gransker realities:united nutidens produktionsbetingelser for arkitektur. Jan og Tim Edler plæderer i stedet for for en tidssvarende, intersubjektiv forståelse af forfatterskabsbegrebet i det 21. århundrede. Rendering: Adrian König/realities:united
Hvordan Tim og Jan Edler arbejder, skildrede Nikolaus Kuhnert ved eksemplet Zürcher Toni-Areal. realities:united var egentlig kun ansvarlig for lysplanlægningen, men organiserede rummene på en helt ny måde gennem lysopsætningen. Tim og Jans arbejdsmåde er prototypisk for "en arkitektur, hvor det ikke længere handler om ens eget Jeg, men om de fælles ideer fra flere personer", som arkitekturkritiker Andreas Ruby forklarede det i sit oplæg. Ruby nævner som et aktuelt eksempel det nye banegårdsbyggeri i Stuttgart, dets ydre fremtoning defineres i al væsentlig af Frei Ottos lysdråber.

Billede: Jan og Tim Edler, Andreas Ruby
Forfatterskabets alsidighed manifesterer sig tydeligt i projekterne fra realities:united: Eksempelvis i Kunsthaus Graz, hvis mediefacade fungerer ligesom et "arkitektonisk display", fortæller Jan Edler. Eller projektudkastet "NIX", af COOP HIMMELB(L)AU, hvor en computer må spille med tomme kontorer.

Rendering: realities:united
Arkitektoniske storprojekter har en ambivalens, som realities:united henviser til med BIG VORTEX, et projekt i samarbejde med Bjarke Ingels Group BIG. En "emballeringskonkurrence" var udskrevet i forbindelse med et nyt byggeri af et forbrændingsanlæg i København. BIG arbejdede med et koncept gående ud på at pakke teknikken ind i et "bjerg" og anlægge et grønt areal på toppen, der om vinteren kan benyttes som pist til skiløbere. "Efter at BIG havde borttaget anlæggets skorsten, ønskede vi at gøre opmærksom på, at røgen stadig findes", fortæller Tim Edler. På den skitse, som realities:united har udarbejdet, udspyr skorstenen gasserne som røgringe, hvor andelen af "godt" kuldioxid om natten farves grøn, resten rød.

> BIG Vortex - A Building-Site Art Installation

På billedet: Tim Edler i samtale med Anh-Linh Ngo
"Hvordan omgås man ingeniører, der har fået en ide? I hvor stor udstrækning er arkitekten parat til at acceptere ideer, der ikke kommer fra ham selv?" sammenfattede Nikolaus Kuhnert til slut de centrale spørgsmål. Det er heller ikke altid, at bygherrerne, der i fællesskab med arkitekterne har vundet en konkurrence, accepterer ingeniørerne. Et centralt tema i spørgsmålet om forfatterskab i arkitekturen er derfor opsøgningen af mulighederne for at bryde med de overleverede arbejdsmåder.

På billedet: Jan Edler i samtale med Nikolaus Kuhnert.
Alle fotos: David von Becker
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP