ARCH+ features 3: raumlaborberlin
Matthias Rick fra raumlaborberlin taler om kampagnen som arkitektonisk og urbant middel. Arrangementet fandt sted på Cologne Factory von Meiré und Meiré i januar.
Som næppe nogen anden tegnestue står raumlaborberlin for en genreoverskridende og interdisciplinær tilgang til arkitektur og byplanlægning. raumlaborberlin er ikke et arkitektkontor i traditionel forstand, men en åben gruppe, der arbejder projektorienteret sammen med specialister af anden profession, og som også beskæftiger sig med udformningen af det offentlige rum og kunstneriske installationer.
Raumlaborberlin om grænser og deres overskridelse:

"Vores arbejde handler om byrummet og dets potentialer. For at kunne erkende, forstå og fremskynde disse må vi beskæftige os med grænserne. For det er ved grænserne, at et steds eller en strukturs karakter tager form. Det gælder ikke kun rumligt, men angår også den måde, vi forstår vores disciplin på. Vi arbejder der, hvor grænserne for arkitektur og byplanlægning er. Kun når jeg overskrider grænser, kan det nye og det nyes muligheder åbenbares.

Således ser vi ikke vores opgave i at søge løsninger, men i at konfrontere løsninger med det usædvanlige og ukendte for at kunne finde og definere grænserne, samtidig med at vi selvfølgelig igen stiller spørgsmålstegn ved dem."
"Grænser er hele tiden i bevægelse. Grænser forsvinder, nye dukker op. Vi lever i en tid, hvor vores verdensbillede fremstår stadig mere fragmenteret. I dag begynder periferien i dagligstuen. Regler og sædvaner flyder ud. Det indebærer en stor risiko for at udsætte sig for det ukendte. At åbne sig for det ukendte betyder også et tab af sikkerhed. Men det er en risiko, der betaler sig. For grænser adskiller ikke. De forbinder!

For at forstå grænser må vi holde os i bevægelse."
I forbindelse med installationen "Back Room – adults only" forvandlede Mike Meiré sin Kölner Factory til et svært tilgængeligt baglokale. Lokalet konfronterede de besøgende med den overraskende forestilling, at møbler kunne have deres eget liv, have en mørk driftstyret side, som drager vores tilsyneladende vished om, hvad der er godt, skønt og sandt, i tvivl.
Effekten af denne rekodning blev forstærket af kunstfilmen "Sync" af Marco Brambilla, hvor videokunstneren har morphet hundreder af pornoscener til én hurtig, hårdt skåret sekvens.
(Fotos: David von Becker)
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP