ARCH+ features 6: ludloff + ludloff
Æstetik og politik kan være svære at adskille – en ny byforståelse vil ikke kunne finde sted uden nye billeder. Kandidat i kulturvidenskab Christa Kamleithner diskuterer med Laura Fogarasi-Ludloff og Jens Ludloff (ludloff + ludloff Architekten) spørgsmål vedrørende billedpolitik.
Diskussionen tog sit udgangspunkt i Berlin-arkitekternes indgående beskæftigelse med spørgsmålet om perceptionen, med den sansemæssige kvalitet af byggede rum, med atmosfærer og billeder. Deres arkitektur tager ikke deres afsæt i formale sætninger, men i det sansende subjekt – fra denne udvikler de deres rumsekvenser, rum, som i mindre grad bestemmes af geometrier som af lys og farve, haptik og akustik, følgesekvenser af atmosfærer, som udformes med en næsten videnskabelig omhu. De arbejder her med overraskelsesmomenter og omgås sædvaner på en legende måde – ligesom de dog også knytter an til medbragte erfaringer, billeder og associationer. På den måde opstår situationer, som udfordrer opmærksomheden og skaber bevidstgørelse over for nye muligheder.

Billede: Jens Ludloff og Laura Fogarasi-Ludloff
ludloff + ludloff om tærskelzonen i deres arkitektur: „Tærskelzoner skaber orden i sociale relationer og er tilsyneladende i kontrast med integration og formidling. Vi anvender bevidst tærskelzoner til hierarkisering og stratifikation af rum. Her hjælper en nuanceret flertydig rumerfaring til at modarbejde tærskelzonens afgrænsende funktion. Tærskelzonen opleves som bindeled."
Kandidat i kulturvidenskab Christa Kamleithner
(Fotos: David von Becker)
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP