ARCH+ features 4: ifau, Jesko Fezer,
Heide & von Beckerath
ifau, Jesko Fezer og Heide & von Beckerath præsenterer kooperationsprojektet R50 og diskuterer betingelserne for fælles byggeri med inddragelse af participative og kommunalpolitiske aspekter.
Kooperative byggeprojekter er for længst blevet et modelkoncept for social byudvikling, ikke kun i Berlin. De er typisk karakteriserede ved en participatorisk tilgang til såvel planlægning som anvendelse. Det gælder også byggekooperationsprojektet R 50: Det konkrete grundridsarbejde tager afsæt i bygherrernes egne boligforestillinger, som de har beskæftiget sig med tidligt i forløbet: dimensioner, strukturer, rumlige relationer og kvaliteter.

Billede: Christoph Heinemann fra ifau introducerer projektet.
Berlins senat uddelte sidste sommer nogle af delstatens egne jordstykker til boligselskaber til en fast pris. En gruppe af byggevillige, arkitekter og projektudviklere (R 50) fik adressen Ritterstraße 50 i Berlin-Kreuzberg i entreprise. Her skal der inden ultimo 2012 opføres en 7. etagers beboelsesejendom med 19 lejligheder og fælles lokaler.

Billede: Jesko Fezer forklarer udviklingsprocessen. Fezer er gæsteprofessor på akademiet for bildende kunster i Nürnberg og underviser på masterstudiet i arkitektur, medejer af boghandelen „Pro qm“ i Berlin og udgiver af arkitekturtidsskriftet „An Architektur“.
For arkitektfællesskabet er byggegruppens forhold til de urbane omgivelser af væsentlig betydning: „Således er fællesrummet i stueetagen og den tredimensionelle facade bevidst integrerede tærskelzoner, som skal sikre en kommunikation med den omkringliggende by: På alle syv etager tjener et smalt galleri som åben tærskel mellem det indvendige og udvendige rum."

Tim Heide (Heide & von Beckerath), Jesko Fezer, Christoph Schmidt og Susanne Heiß (begge ifau).
Anh-Linh Ngo, redaktionen ARCH+, og Christoph Heinemann under debatten.
(Fotos: David von Becker)
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP