ARCH+ features 34: Zhang Ke
Zhang Ke fra ZAO/standardarchitecture i Peking hører til de mest interessante protagonister fra en ung generation af kinesiske arkitekter og byplanlæggere. Hans arbejde søger efter forbindelsen mellem specifik kontekst og lokal tradition med moderne udtryksmidler. Zhang Ke plæderer for, at man tænker tilbage på materialitet og traditionalitet, også for derigennem at gøre arkitektens erhvervsområde konkret og interessant for unge mennesker.
Som supplement til hans udstilling "Contemplating Basics" i Berlin tilbød ARCH+ features Zhang Ke en platform til at præsentere sit arbejde – inkl. projekterne i udstillingen samt yderligere, konceptuelt arbejde og installationer. Anh-Linh Ngo fra ARCH+ styrede arrangementet.
"Rethinking Basics" betyder for Zhang Ke, at man tænker tilbage på de traditionelle, kinesiske byggetraditioner. Han iagttager, at unge arkitekter, der er vokset op og socialiseret i den mediale tidsalder, igen interesserer sig for overleverede og lokaltypiske byggeformer. I uafhængige bureauer opfanges og nyfortolkes kvaliteterne ved den traditionelle, kinesiske arkitektur.
Iht. Zhang Ke afgrænser ZAO/standardarchitecture sig bevidst fra andre kinesiske arkitekturbureauer, der producerer effektjagende bygninger. Bureauet undgår spektaklet og koncentrerer sig om at realisere bymæssige ideer og visioner. Også selv om arbejdet fra ZAO/standardarchitecture ofte munder ud i provokative former, orienterer det sig altid efter den historiske og kulturelle baggrund, forbundet med en diskursnær, intellektuel side.
Eduard Kögel, redaktør for internetplatformen
> www.chinese-architects.com, debatterede med Zhang Ke og Anh-Linh Ngo om de aktuelle udviklinger i Kina. Iht. Kögel åbnede der sig dér absolut nicher for innovative løsninger uden for byggeboomet.
Stedet for arrangementet var KW Institute for Contemporary Art i "Scheunenviertel" i Berlin.

Alle fotos: David von Becker.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP