ARCH+ features 30: Monadnock
Job Floris har sammen med Sandor Naus været med til at grundlægge det nederlandske kontor Monadnock. Floris publicerer i kunst- og arkitekturmagasiner, arbejder som gæsteforelæser ved forskellige internationale universiteter og rådgiver Academie voor Bouwkunst i Rotterdam. På videoen analyserer Floris følgerne af fokusseringen på berømte arkitekter og plæderer for at tænke tilbage på de klassiske værdier i byggekunsten: Skønhed og kvalitet.
De skabende principper hos Monadnock baserer på, at man beskæftiger sig med det bestående. Dets udgangspunkt er derfor at gøre fortiden synlig.
Navnet på arkitekturbureauet refererer til dels til bjergtypen Monadnock, der opstår ved, at det omkringliggende materiale fjernes, og til dels til Monadnock Building i Chicago. Renoveringen af bygningen blev inspireret af arkitekturen fra dens forgængere. I Monadnock Building står gamle og nye arkitektoniske elementer i dag ved siden af hinanden, der fortæller om bygningens historie på en ny måde.
Bestemmende for det arbejde, der udføres af arkitekterne Job Floris og Sandor Naus, er det at fornemme arkitektur som "disciplin", altså som vidensområde. Denne viden opstår især ved at fornemme og illustrere historie og samtidighed i arkitekturen.
Vise bestandighed, kultivere viden og fremme en vedvarende uddannelse for arkitekter, det er de opgaver, som de to nederlændere har sat sig for øje.
Bagefter diskuterede Wilfried Kuehn fra Kuehn Malevezzi, Berlin, og Job Floris betydningen af eksisterende viden. Hvor genereres viden? Hvordan integreres den i den skabende proces? Og hvordan påvirker dette ledemotiv den konkrete arbejdsmåde i arkitekturbureauet?
For arkitekterne fra Monadnock er det byggegrundens omgivelser, de eksisterende, omkringliggende bygninger og bygningen fra fortiden, der påvirker deres planlægning, og som fungerer som orientering.
I deres bidrag til ARCH+ 214 beskriver Job Floris og Sandor Naus "arkitektens moderne rolle som kulturproducent, som én, der fortæller historier, hvis tonefald som regel indeholder ambiguitet og tvivl, og som vil mere end blot at løse funktionelle problemer".
ARCH+ Studio KW Berlin.
Besøgende på ARCH+ features 30.
Alle fotos fra Stephanie Lehmann.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP