ARCH+ features 25: Éric Lapierre og Thomas Raynaud
Test
Éric Lapierre fra Éric Lapierre Architecture og Thomas Raynaud fra BuildingBuilding hører til en ung generation af europæiske arkitekter, der igen beskæftiger sig stærkere med arkitekturens kernespørgsmål.
I filmen taler Éric Lapierre bl.a. om temaet tærskel i arkitekturen, om forholdet udefra og indefra og dets betydning for spørgsmål om intimitet og hierarki.
Éric Lapierre ser arkitektur som et spørgsmål om tid og dens former som tilpasning til de krav, der findes i den pågældende epoke: ”Vores opgave består i at lave ting, der altid er ens, på forskellig måde. Det vil sige, at vi tilpasser dem til nye behov og vores legitime stræben efter nyhed.”

Éric Lapierre Architecture lavede udkastet til et variabelt, brugbart boligprojekt uden boligentreer bestående af 86 logements i Lyon og byggede en bygning i spændingsfeltet mellem afgrænsning og tilpasning sammen med Centre d’Art le Point du Jour i Cherbourg.
BuildingBuilding realiserede bl.a. Centre Pompidou Mobile samt Galileo Pavillon i Buenos Aires og omformede det kernesanerede Musée Rimbaud i Charleville-Mézieres.
I diskurs: Thomas Raynaud fra BuildingBuilding og Éric Lapierre. Begge fremhæver formens intellektuelle kraft og tager dermed en synsmåde op, der igen understreger arkitekturens autonomi. Dette perspektiv bryder med arkitekturdiskursen fra de sidste årtier, der i overvejende grad blev domineret af sociologiske og teknologiske temaer.

Alle fotos: David von Becker
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP