ARCH+ features 11: FAR og Georg Vrachliotis
Goethe-Instituttets midlertidige tilholdssted i Santiago de Chile, som for nylig blev færdigbygget, blev præsenteret af Marc Frohn fra Büro FAR. Georg Vrachliotis betragtede projektet i lyset af Fritz Hallers værk med afsæt i arkitekturhistoriske sammenhænge.
Ved et jordskælv i Santiago de Chile blev den bygning, som Goethe-Instituttet havde til huse i, stærkt beskadiget. En overgangsløsning måtte findes for saneringsperioden. Det er lykkedes på imponerende vis. Med et relativt beskedent budget omsatte arkitektfirmaet FAR i den ufuldendte etage i et kontorhøjhus et designkoncept for et højfleksibelt og adapterbart rum. FAR omgår bevidst de traditionelle repræsentatve forventninger, der knytter sig til en national institution, og skaber foranderlige, åbne og transparente rumtærskler: Elementerne skal senere finde videre anvendelse i den sanerede institutbygning.
Marc Frohn om tærskelzonen: „Ganske vist definerer tærskelzonen på den ene side en grænse, men muliggør på den anden side samtidig også altid dennes overskridelse. Det skaber en mangeartethed af bl.a. visuelle, akustiske og klimatiske sammenhænge. Spillet med denne mangeartethed er en hovedinteresse i vores projekter. I det midlertidige Goethe-Institut gør det akustiske forhæng det muligt for brugerne selv at definere tærskelzonerne".
Georg Vrachliotis eksponerede projektet med Fritz Hallers værk som en arkitekturhistorisk referenceramme. Vrachliotis er vikarierende professor for arkitekturteori på Karlsruhes teknologiske institut (KIT), det tidligere fakultet for arkitektur på Karlsruhes universitet, hvor Fritz Haller ligeledes underviste i perioden fra 1977 indtil begyndelsen af 90'erne.
Alle fotos: David von Becker
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP