ARCH+ features 38: Den moderne by
Bolignøden i storbyerne, omdebatterede byggeprojekter og gentrificering tydeliggør, at byplanlægning stadigvæk er en af de store spørgsmål i fremtiden. Ralph Eue og Florian Wüst åbner med deres netop offentliggjorte DVD-edition "Den moderne by" et enestående, historisk blik på den kontrovers, der findes i forbindelse med moderne bolig- og byplanlægning.
Allerede i 1950'erne og 1960'erne beskæftigede filmfolk sig kritisk med den moderne bolig- og byplanlægning og gav impulser til svarene herpå. I KW Institute for Contemporary Art i Berlin præsenterede udgiverne filmene, herunder også det sidste arbejde af Peter Weiss, "Bag de ens facader" (1961) ("Hinter den gleichen Fassaden"), og fjernsynsfilmen "Die gemordete Stadt" ("Den mordede by") af Manfred Durniok (1965), der opstod på basis af motiverne i bogen med den samme titel af Wolf Jobst Siedler.
Moderniseringen af de europæiske storbyer efter 1945 havde til formål at sørge for bedre levevilkår for den arbejdende befolkning og fulgte således idealerne fra "den nye måde at bygge på" fra 1920'erne. Overalt manglede der boligrum. Industriel masseproduktion og konsumkultur stillede menneskerne og deres sociale forhold over for store forandringer. Mediet film fungerede som et middel til på den ene side at gøre reklame for by- og trafikmodellerne "af i morgen" og på den anden side at kritisere rationaliseringen af hverdagen.
Herefter diskuterede de med Nikolaus Kuhnert og Anh-Linh Ngo fra ARCH+ samt Joachim Krausse, professor for designteori ved Hochschule Anhalt i Dessau, om relevansen og aktualiteten af filmene i lyset af moderne problemstillinger og udfordringer i byplanlægningen og i den urbane formgivning.
Joachim Krausse bragte også praktiske erfaringer med temaet film og byplanlægning ind i diskussionen: I 1970'erne realiserede han sammen med Joachim Schlandt og Jonas Geist flere film om arbejderboligbyggeri og den arkitektoniske feltforskning af køkken, stue og andre boligrum for det tyske fjernsynsprogram WDR.


Alle fotos: David von Becker
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP