EMC-laboratorium hos Siedle
Elektronisk og elektrisk udstyr bliver stadig mere komplekst, komponenternes følsomhed øges. Risikoen for, at de forstyrres af stråling fra andre apparater eller selv udsender forstyrrende signaler, er steget markant.

Siedle afprøver derfor alle apparater for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC-godkendelse er et anderkendt kvalitetskendetegn og en forudsætning for det kendte CE-mærke. Også eksterne firmaer gør brug af vores EMC-laboratories høje standard i udviklingen af deres egne produkter.

> Services i EMC-laboratoriet
Siedles uafhængige EMC-laboratorium tester ikke kun elektroniske apparaters støjimmunitet, men også om de selv udsender forstyrrende signaler. Målingerne orienterer sig efter nationale og internationale standarder og omfatter:
• Forstyrrelser forårsaget af elektriske og magnetiske felter
• Forstyrrelser forårsaget af radiobølger
• Ledningsbundne forstyrrelser
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP