Vor måde
Er det berettiget, at en virksomhed benytter sig af alle midler og muligheder for at nå sine sine mål? Nej – mener vi! Nogle metoder afviser vi, selv om de ville kunne løse problemer. Eksempler: Personalenedskæringer og udflytning af produktionen. Begge dele kunne sænke omkostningerne, men alligevel afviser vi dette. Et andet eksempel er rustningsforretninger, dem ønsker vi ikke, heller ikke selv om de kunne give omsætning og overskud. Grunden hertil er værdier, som vi lægger vægt på, holder i hævd og ønsker at bevare. Disse værdier har deres rødder i bestemte forestillinger om solidaritet og ansvarlighed.
Siedle beskæftiger sig ikke med alt, hvad der skaber omsætning og overskud.
Værdier udgør fundamentet og orienteringsrammen for vor måde at handle på. De virker på samme måde som love eller påbud; de sætter grænser og trækker streger i sandet. Virksomhedsstrategien skal bevæge sig inden for disse grænser. Vore love og påbud er fastholdt i vor virksomhedsfilosofi.
Værdier sætter grænser for vore handlinger.
Siedle’s værdier er ikke nye. De bygger på virksomhedsejeren Horst Siedle’s personlige overbevisninger. Hans virksomhed har alle dage handlet i samklang med disse. I virksomhedens filosofi gør vi disse værdier til vore egne. Dermed overfører vi dem fra virksomhedsejeren Horst Siedle til virksomheden Siedle. De bevarer således deres gyldighed – også i fremtiden, selv under vanskelige forhold og også efter et skifte i virksomhedsledelsen.
Siedle's værdier gælder uafhængigt af, hvem der står i spidsen for virksomheden.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP