Virksomhedsfilosofi
Værdierne er udgangspunktet for virksomhedsfilosofien. Den afstikker kursen for vore handlinger, men fastlægger samtidig grænserne. Vor virksomhedsfilosofi består af 6 sætninger og lyder:
1. Siedle er en mellemstor virksomhed, som er sig sit store sociale ansvar bevidst.
Siedle forbliver tro mod familievirksomheden og sine traditionelle værdier. Afgørende er, hvad der derved er udelukket: Salg, omdannelse til et aktieselskab, deltagelse af kapitalgivere som banker eller investeringsfonde.
Dette er ikke nogen selvfølge. Siedle kunne allerede have være solgt i dusinvis af gange, det har ikke skortet på tilbud. Men de er alle blevet afslået, og sådan skal det også fortsat være.
Siedle er og bliver, hvad Siedle altid har været: En familievirksomhed.
2. Siedle bevarer sit særpræg og sin selvstændighed.
Investorer, som først stiller kapital til rådighed og derefter går ind i virksomhedens ledelse, kommer af sig selv. Deres investering kan have 2 årsager: 1. Enten ønsker ejerne at trække sig ud og tage mange penge med sig eller 2. Virksomheden opnår ikke nok overskud til at kunne investere.
Så behøver virksomheden fremmedkapital, fordi egenkapitalen er utilstrækkelig. Og de, der kommer med kapitalen, når virksomheden er ilde ude, er "græshopperne". Den første årsag er for Siedle's vedkommende udelukket. Ejerne ønsker at bevare virksomheden på egne hænder, ikke at sælge den. Og den anden årsag skal vi ubetinget undgå. Vi skal have succes og indtjene nok overskud. Kun da kan Siedle forblive en selvstændig virksomhed.
Ejerne ønsker at bevare virksomheden på egne hænder, ikke at sælge den.
3. Siedle prioriterer finansiel stabilet højere end ambitiøse vækstmål.
Siedle skal altid have en tilstrækkelig finansiel stødpude for at kunne imødegå stilstand og tilbageslag. I dårligere tider giver denne stødpude os den nødvendige sikkerhed. Derfor må vi aldrig bruge så meget, at reserverne spises op. Heller ikke for at finansiere en hurtig vækst. Det er ingen kunst at skabe vækst med mange penge - kunsten består i at tilvejebringe en solidt finansieret vækst. Denne kunst skal vi beherske.
Ikke vækst for enhver pris: Siedle behøver altid en tilstrækkelig finansiel stødpude.
4. Siedle prioriterer personaleudvikling højt.
Penge og maskiner skaber i sig selv intet. Vigtigere end nogensinde er i dag den såkaldte ”humankapital”, altså medarbejderne. Derfor støtter vi vore trofaste medarbejdere, hjælper dem med at udvikle deres evner og sørger for, at vi som arbejdsgivere forbliver attraktive.
Vigtigere end nogensinde: Medarbejderne.
5. Siedle ønsker at sikre en bæredygtig fremtid for virksomheden med Tyskland som produktionssted.
Vi sælger mere i udlandet, for at vi kan producere mere i Tyskland.
6. Siedle omgås altid sine samarbejdspartnere og kunder med troværdighed og fairness.
Vi søger ikke at opnå fordele på bekostning af vore partnere. Hvad dette angår, har Siedle et godt omdømme, og det skal vedblive at være godt. Det drejer sig f.eks. om prissætning, leveringsbetingelser, kundeservice og meget mere. Siedle skal man kunne stole på – også selv om det betyder, at vi må give afkald på kortsigtede fordele.
Siedle skal man kunne stole på.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP