Siedle-værdierne
Siedle bekender sig til grundlæggende værdier. De er bestemmende for, hvad virksomheden gør, men også hvad den ikke gør. Vore værdier lyder:
Virksomheden bærer et stort socialt ansvar for sine medarbejdere, sin beliggenhed og miljøet. Den står for arbejdspladssikkerhed, lokalsamfundets sikkerhed og social udligning.
Det er et spørgsmål om at give …
Siedle bliver i Furtwangen, undgår afskedigelser og delagtiggør medarbejderne i virksomhedens succes.
Siedle behøver og kræver kvalificerede og engagerede medarbejdere, som bringer deres evner og personlige potentiale til fuld udfoldelse inden for virksomheden.
… og tage
Siedle's medarbejdere stiller hele deres kunnen og viden til rådighed for deres arbejdsplads. De ved, at de er nødt til at være bedre end andre.
Alternativ:
En virksomhed bærer et stort ansvar for at varetage sine ejeres fordele, at sikre og forøge deres ejendom. Den stræber efter at opnå maksimalt overskud, minimale omkostninger og gode driftsresultater.
En virksomhed kan også være forpligtet over for helt andre værdier.
Mange virksomheder handler ud fra dette alternativ. Dette afviser vi. Ganske vist behøver også Siedle overskud, er nødt til at reducere omkostningerne og ønsker at opnå gode resultater. Ikke som et mål i sig selv, men som et middel. Når det går godt for Siedle, så går det ikke kun godt for ejerne, men også for medarbejderne og for lokalsamfundet. Forskellen ligger ikke i spørgsmålet om, hvorvidt vi ønsker at opnå overskud. For det skal vi. Men forskellen ligger i spørgsmålet om, hvorfor vi indtjener overskuddet, og hvordan vi anvender det: Er menneskene til for overskuddets skyld eller er overskuddet til for menneskenes skyld? Hos Siedle har overskuddet altid været til for menneskenes skyld, og lige netop sådan skal det også blive ved med at være. Men da en stor del af verdenen omkring os tænker anderledes, er vore værdier ude i konkurrence. Vi er nødt til hele tiden at være på forkant. Vi må kæmpe for dem.
Hos Siedle er overskuddet til for menneskenes skyld. Ikke omvendt.
Hvis vi ønsker at bevare værdierne, må vi allerførst sørge for at bevare virksomheden. Hvis vi ønsker at bevare virksomheden, er vi nødt til at opnå overskud. Derfor begrunder værdierne ikke noget krav på ubegrænsede velgerninger. De kræver også noget til gengæld: Nemlig præstation og engagement fra medarbejderne.
Siedle's værdier lover meget – men de kræver også noget til gengæld.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP