Standarder
Med statusindikeringen opfylder Siedle dørstationerne de almindelige love, der gælder for handicappede, og de almindelige love om ligestilling samt standarderne for "barrierefrit byggeri" i Europa.
Standarderne definerer, hvilke tekniske forudsætninger der skal være opfyldt, for at bygningskonstruktioner kan karakteriseres som barrierefri. De kræver, at døråbner- og dørtelefon inddrages i den barrierefri konstruktion.

Statusindikeringsmodulet (ZAM) opfylder aktuelt følgende almindelige standarder:
- DIN 18040 "Barrierefrit byggeri" (DE)
- ÖNORM B 1600:2012 "Barrierefrit byggeri" (AT)
- SIA-Norm 500 "Forhindringsfri byggeri" (CH)
- Love, der gælder for handicappede i Frankrig

Funktionsmodulernes individuelle placeringsmulighed opfylder desuden de forskellige krav, der stilles til indbygningshøjden.

Land DE AT CH FR
Standarder DIN 18040 ÖNORM B 1600 SIA 500 Love, der gælder for handicappede
Indbygningshøjde ZAM in cm - 85-100 maks. 160 90-130
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP