Funktion
Statusindikeringen svarer til "To-sanse-princippet". Den signaliserer både optisk og akustisk, hvilken funktion der aktiv for øjeblikket. Det betyder, at også døve og hørehæmmede får klare tilbagemeldinger fra dørtelefonanlægget.
 Ringetrykket blev aktiveret, det ringer på døren: Statusindikeringen bekræfter dørkaldet med et optisk signal.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP