Postkasser
Alle postkasserne opfylder postnormen DIN EN 13724. Alle postkasser beskytter posten mod fugt og uvedkommende adgang, ingen af dem er fremstillet af simpel blikplade. Ud over at opfylde disse minimumskrav har Siedle's postkasser en lang række stærke sider:
Leveringsboksen fra Siedle gør det muligt at modtage pakker på en komfortabel og sikker måde, også når du ikke er hjemme. Ringer pakkebuddet på døren, sørger Siedle appen for, at dørkaldet vises med videobillede på modtagerens smartphone. Mere…
Det ideelle supplement til en elektronisk adgangskontrol: den elektriske åbning af postkassen. Mere…
Nem funktion, forbløffende effekt: Den indvendige station viser, hvornår post er i postkassen. Mere…
En indbygget postkasse er ofte den mest elegante måde at modtage post på - specielt, hvis den kombineres med dørkommunikation og belysning. Mere…
Hvis postkassen ikke monteres i, men på væggen, forbliver facaden intakt. Montagen kræver ingen murerarbejder. Og en yderligere fordel i forbindelse med energieffektivt byggeri: Ingen indgreb i bygningens ydre konstruktion og dermed heller ingen kuldebroer til skade for isoleringen. Mere…
Fritstående postkasseanlæg står lige netop dér, hvor det er hensigtsmæssigt, helt uafhængigt af bygningens udformning. Vægge og døre berøres ikke - og hvad der er vigtigt for energibesparende bygningskonstruktioner: Facaden og bygningens ydre konstruktion forbliver intakt, ligesom der heller ikke dannes kuldebroer.  Mere…
Alternativet til vægmontage: Postkassen tømmes let og bekvemt indefra, uden at det er nødvendigt at gennembryde nogen mur.  Mere…
Siedle Steel til glasmontage placeres direkte i glasset. Uden ekstra ramme eller synlig fastgørelse indgår ædelstålpanelerne således som bestanddel i glasfacaden.  Mere…
Frembygning, indmuring eller fritstående: Postkasseanlæg fra Siedle kan installeres efter ønske og behov. Med de tre designlinjer Vario, Classic og Steel øges variationsmulighederne i stor grad; de giver stort spillerum for dine helt individuelle forestillinger.  Mere…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP