Vaak gestelde vragen voor
Siedle App en de Siedle apparaten

FAQ voor Android- en iOS apparaten


Waarom worden op mijn Android apparaat geen oproepen in de achtergrond (push berichten) gesignaleerd?
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Probeert u a.u.b. het volgende voor de foutoplossing (de aangegeven instellingspaden kunnen tussen de Android versies licht afwijken):
 1. Start u uw apparaat opnieuw.
 2. Controleert u, of er een stabiele internetverbinding is.
 3. Verzekert u zich ervan, dat de App meldingen in de Siedle App geactiveerd zijn: Gaat u daarvoor naar de Android Instellingen → Apps & Meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → meldingen → „Meldingen weergeven“ activeren.
 4. Controleert u, of achtergrondgegevens voor de Siedle App beperkt zijn: Gaat u daarvoor naar de Android Instellingen → Apps & Meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Mobiele gegevens en WiFi → „Achtergrondgegevens“ en „Onbeperkt gegevensgebruik“ activeren.
 5. Deactiveert u de batterij spaar functie of sluit de Siedle App van deze functie uit: Gaat u daarvoor naar de Android Instellingen → Apps & Meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → Uitgebreid→ Batterij → Batterij optimalisatie. Zoekt u in de weergegeven lijst de Siedle App en kiest u daar voor „Niet optimaliseren“.
 6. Controleert u, of de actuele versie van de Play diensten is geïnstalleerd, en actualiseert u deze eventueel.
Let u a.u.b. ook op het volgende: Wanneer u de Siedle App actief via de Task Manager of via de Android Instellingen → Apps & Meldingen → Alle Apps weergeven → Siedle App → „Geforceerd stoppen“ beëindigt (geforceerd beëindigen), worden gedurende korte tijd (max. 90 seconden) geen verdere meldingen meer weergegeven.
Er bestaan enkele Apps van andere aanbieders, die het weergeven van push berichten kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren antivirus-, energiebesparings- en systeemoptimalisatie-Apps. Deactiveert u a.u.b. deze Apps testgewijs en controleert u, of daardoor de signaleringen van de Siedle App verbeterd worden.

Waarom worden op mijn iPhone geen oproepen in de achtergrond (push berichten) gesignaleerd?
Dit kan verschillende oorzaken hebben, probeert u a.u.b. het volgende voor de foutoplossing (de aangegeven instellingspaden kunnen tussen de iOS versies licht afwijken
 1. Controleert u a.u.b. in uw iPhone Instellingen → Meldingen → Siedle App, of banners/meldingen, kenmerksymbolen en tonen ingeschakeld zijn.
 2. Schakelt u uw iPhone helemaal uit en start u deze aansluitend opnieuw.
 3. Start u de Siedle App; daardoor wordt de push berichtenservice opnieuw op de server aangemaakt.
Verzekert u zich er a.u.b. Bovendien ook van, dat u niet met een WiFi verbinding verbonden bent, die de poorten blokkeert, die Apple voor push berichten gebruikt. Deactiveert u daarvoor testgewijs de WiFi op uw iPhone en test u, of de push berichten via het mobiele datanetwerk functioneren.

Indien u na het doorvoeren van de boven genoemde stappen nog steeds geen push berichten ontvangt, deïnstalleert u dan de App en voert u de installatie via de App Store opnieuw uit. Daardoor wordt het zogenaamde push-token, dat het iOS systeem voor de App aanmaakt, opnieuw gegenereerd. Meldt u zich a.u.b. voor de deïnstallatie van de App af. Na de nieuwe installatie is een nieuwe aanmelding met een geldige QR-code vereist. Vraagt u hiervoor a.u.b. bij gebruik van een Smart Gateway of een Access Professional uw administrator/installateur.

Waarom worden bij mijn apparaat van het merk Xiaomi geen meldingen weergegeven?
Om meldingen op het beveiligingsscherm weer te geven „Siedle App“ activeren → „belangrijke meldingen op het beveiligingsscherm toestaan“ en zwevende meldingen activeren.

Op basis van beperkingen van de kant van Xiaomi bestaat voor Siedle helaas geen mogelijkheid, om deze aanpassingen automatisch voor u uit te voeren. Slechts bij enkele door Xiaomi uitgekozen Apps zijn meldingsignalen al vooraf geactiveerd.

Waarom worden in Android om toestemmingen gevraagd?
Camera
Vereist voor de registratie van de App bij uw Siedle systeem door middel van QR-code. De toestemming wordt daarom in ieder geval voor de aanmelding vereist, ook wanneer op het systeem geen camera beschikbaar is. Daardoor kan de toestemming voor de camera indien gewenst in de besturingssysteem instellingen worden gedeactiveerd.

Microfoon
Vereist voor de deurcommunicatie. De toegang tot de microfoon is nodig, om de Siedle App te kunnen gebruiken. Zonder deze toegang worden geen deuroproepen naar de mobiele eindapparaten opgebouwd.

Locatie
De Siedle App benodigt de locatie-toegang voor de ingebruikname van de IQ HTS door middel van Bluetooth. Daarbij communiceert zij via Bluetooth Low Energy (BLE), voor BLE bestaan er twee toepassingsscenario’s. Allereerst het overdragen van kleine hoeveelheden gegevens in de nabijheid, ten tweede interactie met benaderingssensoren zoals Google Beacons, om gebruikers een individuele beleving te bieden, die op hun actuele locatie is gebaseerd (toepassing bijvoorbeeld bij zoeken naar sleutels).

Siedle gebruikt BLE voor het eerste scenario. In tegenstelling tot het klassieke Bluetooth biedt BLE een duidelijk lager stroomverbruik. Dit is noodzakelijk, zodat de Bluetooth overdracht met de IQ HTS zonder additioneel stroomgebruik mogelijk is. Bij Android wordt geen onderscheid gemaakt op het toepassingsscenario, hier worden in principe alle nodige toestemmingen gevraagd. Om het tweede scenario te ondersteunen, is de toegang tot de locatie noodzakelijk, ook wanneer geen locatiegegevens door de Siedle App benodigt en gebruikt worden.

Na het afsluiten van de ingebruikname kan de toestemming voor de locatie indien gewenst in de besturingssysteem instellingen worden gedeactiveerd.

Hoe werkt een verwisseling van apparaat bij iOS of Android?
Let u a.u.b. op, dat na het inspelen van een backup op een nieuw apparaat een vernieuwde aanmelding noodzakelijk is. De Siedle App wordt door de backup op het nieuwe apparaat overgedragen en kan daar bij het gebruik van een versleutelde backup (beveiliging door wachtwoord) ook worden geopend. Om veiligheidsredenen worden echter geen gevoelige gegevens zoals Secrets en Push-Tokens in een backup opgenomen. Daardoor kunnen problemen ontstaan bij de oproep-signalering of bij het schakelen van de deuropener.

Meldt u zich a.u.b. in dit geval af en voert u de aanmelding opnieuw door. Let u a.u.b. op, dat bij de Smart Gateway en Access Professional in dit geval een nieuwe QR-code door uw administrator/installateur moet worden aangemaakt.


FAQ voor onze nieuwe IQ binnenstations


Waar vind ik bij mijn IQ apparaat de QR-code voor de aanmelding?
Bij de Siedle IQ intercom voor het systeem 1+n (Siedle IQ HTS) bevindt de QR-code zich op het apparaat (onder de hoorn); deze wordt bij iedere aanmelding opnieuw gebruikt. Indien de QR-code ontbreekt, bevindt zich een tweede QR-code binnenin het apparaat.

Waarom kan geen verbinding met Bluetooth worden gemaakt?
Bij de inrichting van de Siedle App met de IQ HTS is een Bluetooth verbinding vereist. Indien hier problemen optreden, voert u dan a.u.b. de volgende stappen uit:
 1. Controleert u, of Bluetooth op uw mobiele eindapparaat geactiveerd is.
 2. Indien de verbinding herhaaldelijk mislukt, start u dan uw mobiele eindapparaat opnieuw op.
 3. Gaat u naar de apparaatinstellingen van uw mobiele eindapparaat en daar naar de Bluetooth instellingen. Ontkoppelt u de IQ HTS, door het handmatig uit de lijst van de gekoppelde apparaten te verwijderen.

Waarom knippert de lichttoets herhaaldelijk eenmaal rood?
De WiFi verbinding is mislukt.
Verzekert u zich ervan, dat de IQ HTS zich binnen de reikwijdte van het netwerk bevindt.

Controleert u, of met het WiFi netwerk een verbinding naar het internet mogelijk is. Meldt u zich daarvoor met een mobiel eindapparaat op hetzelfde WiFi netwerk aan, waarop ook de IQ HTS verbonden is, en controleert u met een browser van uw keuze, of er verbinding is met het internet.

Waarom knippert de lichttoets herhaaldelijk twee maal rood?
De verbinding naar de Siedle Server is mislukt.
Verdere informatie over de foutoplossing onder het punt „Ingebruikname mislukt (geen verbinding met de Siedle Server)“

Wacht u enkele minuten af; eventueel is de Siedle Server vanwege een update gedurende korte tijd niet bereikbaar. Updates worden door Siedle normaliter ‘s morgens vroeg of ‘s avonds doorgevoerd en kunnen leiden tot een beperkte bereikbaarheid gedurende enkele minuten.


Algemene FAQ


Waarom functioneert de deuropener en het deurlicht in mijn App niet?
Om veiligheidsredenen heeft een schakelcommando, dat vanuit de App wordt gestart, slechts een beperkte veiligheidsduur. Functioneert het schakelen van de deuropener of deurlicht niet, dan ligt het er eventueel aan, dat de systeemtijden van het Siedle systeem en uw Smartphone te veel van elkaar afwijken. Siedle systemen synchroniseren zich in de standaardinstelling met een NTP server. Activeert u a.u.b. op uw Smartphone de optie „Automatisch“ voor de instelling van datum en tijd. Start u aansluitend de Siedle App opnieuw en test u de schakelcontacten opnieuw.

Waar vind ik de QR-code voor de aanmelding bij Smart Gateway en Access Professional?
Bij Smart Gateway en Access Professional kan de QR-code via het administratie-oppervlak in de browser worden gegenereerd. De QR-code wordt aangemaakt, wanneer een nieuwe App deelnemer in het systeem wordt aangemaakt. Deze kan slechts eenmalig worden gebruikt. Vraagt u a.u.b. hiervoor uw administrator/installateur.

Er kan geen verbinding met de Siedle Server worden aangemaakt – waarom mislukt de ingebruikname?
Kan tijdens de ingebruikname geen verbinding met de Siedle Server worden gemaakt, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Controleert u a.u.b. de volgende punten voor de foutoplossing:
 1. Controleert u, of er een stabiele internetverbinding is.
 2. Controleert u de instellingen in uw router. In de basisinstelling wordt soms de SIP communicatie via TLS standaard geblokkeerd.
 3. Controleert u a.u.b. in uw router instellingen, of internet-telefonie is toegestaan. Bijvoorbeeld het pad voor de instelling in de FritzBox: Telefonie → Eigen telefoonnummers → Aansluitingsinstellingen → Vinkje bij „Gebruik van internet-telefonie vanuit het huisnetwerk voorkomen“ verwijderen.Uw probleem werd met de aangegeven tips niet opgelost resp. uw vraag werd niet beantwoordt?
Neemt u a.u.b. contact op met onze support: support@siedle.de.

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP