De architect als designer
Hadi Teherani over individualiteit, stijl en de drempel

Industrie- en interieurdesign hebben sinds het begin van de moderne tijd niet alleen als inspiratiebron een bijzondere rol voor architecten gespeeld, maar ook als werkvlak, waarop zij hun architectonische ideeën consequent konden voortzetten en verder ontwikkelen. Tegen deze achtergrond is het niet verrassend, dat Hadi Teherani als een van de succesvolste architecten van Duitsland (BRT) sinds geruime tijd ook als product- en interieurdesigner werkzaam is.
> www.haditeherani.de
Meneer Teherani, met het oog op de betekenis van het Design voor de architectuurgeschiedenis van de moderne vormgeving, welke rol kan naar uw mening het Design spelen voor de tegenwoordige architectuur?

„Voor mij is het niet genoeg, om een gebouw en zijn ruimtes te definiëren. Ik wil de architectonische atmosfeer, de emotionele binding van de mens aan haar omgeving beïnvloeden. Dat kan ik echter alleen, wanneer ik meer aanbiedt als de omhulling van de ruimte. Met de inrichting en uitrusting van de ruimtes wil ik mijn architectonische idee tot in het kleinste detail voortzetten. Wanneer ik een perfecte ruimte-atmosfeer wil creëren, moet ik me ook ontfermen over de bodembedekking, de meubels, zelfs om het theebestek of de bloemenvaas. De verbinding van architectuur en design is in zoverre consequent, het Bauhaus zag daarin reeds de enige weg naar het totaalkunstwerk van de woning, de werkplaats enz. Deze weg is ook voor onze tegenwoordige architectuurtalen nog altijd de enige overtuigende, wanneer het er om gaat, qua vormgeving en atmosfeer consequent het meeste stemmige resultaat te behalen.“

Welke ontwerp-schakeling komt voor de door uw designafdeling ontworpen gebouwen en in hun inrichting tot zijn uitdrukking?

„Bij het gebouw in de HafenCity, in wiens onderste verdiepingen onze designfirma is geïntegreerd, gaat het primair om een woningbouw van onze typologie home4. Dat betekent, wij volgen daarmee het idee van de eengezinswoning op de verdieping. Wonen midden in de stad, maar met alle voordelen van een huis met gereduceerd tuin- resp. terrasoppervlak. Onze werkplaats voor Design ligt daarmee midden in de actie, midden in de belevenis van een zeer stimulerende stedelijke situatie aan het water. De samenhang met de architectuur van het wonen en werken, de stad in het geheel is zeer aanwezig. Dat was voor mij het belangrijkste aan deze locatie, gelijkvloerse nabijheid bij alle vragen en de stedelijkheid van alledag. Daarbij zetten ook de inrichting en de verdeling van ons kantoor de gegevens van de architectuur om.“

De gevel van onze nieuwe bedrijfsvestiging toont, dat ontwerp en architectuur een eenheid kunnen vormen. Markante witte banden verdelen de bouw en contrasteren met de zwarte banden van de raamomlijstingen, die de grafische werking van de gevel versterken. Bij de ingang is strak en in dezelfde oppervlaktewerking als de raamomlijstingen een video spraakinstallatie van Siedle ingebouwd, die zich perfect in de architectuurtaal invoegt. Welke eigenschappen moet een designproduct hebben, zodat het met uw architectuur harmoniseert?

„Architectuur manifesteert, gewenst of ongewenst, een specifieke ruimte-opvatting. Wanneer een harmonisch geheel wordt gevraagd, omdat mensen zich alleen dan emotioneel verheven voelen, mag het niet komen tot een botsing tussen architectuur en Design. Wat ligt meer voor de hand dan de beide werkniveaus in één en dezelfde persoon te verbinden. Vereiste is echter, dat het architectonische ontwerp de emotionele en atmosferische dimensie van het concrete latere gebruik al in zich betrekt. Dit empathische, geheel op de mens georiënteerde begrip van de architectuur is zeker nog niet vanzelfsprekend.“

Drempel en ingang dragen bij uw bezoekers en klanten de eerste indruk van uw onderneming uit. Waarom heeft u als designer en architect voor een bestaand product gekozen en geen eigen creatie ontworpen?

„De noodzaak, een eigen product te ontwikkelen, is altijd dringend aanwezig, wanneer de markt voor de betreffende architectuur niets passends aanbiedt. Het maakt niet uit, of dit in technisch of esthetisch opzicht is. In dit geval was ik natuurlijk erg blij, geen eigen product te hoeven ontwikkelen. Want het is zeker geen eenvoudige opgave, om zoveel techniek in zulke compacte afmetingen onder te brengen en daarbij gelijktijdig het voorkomen zo zakelijk en gereduceerd te houden. Bij het Design zijn zo veel meer dringende opgaven. Men moet zich niet bezighouden met opgaven, die reeds hun perfecte oplossing hebben gevonden.“

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
Twitter Facebook TOP